Na rotację pracowników w firmie może wpływać wiele czynników. Jest to zjawisko naturalne, które spotykane jest w każdym przedsiębiorstwie. Jednak nie oznacza to, że można je bagatelizować!

04.06.2020

Autor:

Krystian Zasada

W PowerJobs od 2017 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie fan Boston Celtics oraz Manchesteru United, miłośnik kryminałów i włoskiej kuchni.

Artykuły

Jak sobie radzić z rotacją pracowników w firmie?

Na rotację pracowników w firmie może wpływać wiele czynników. Jest to zjawisko naturalne, które spotykane jest w każdym przedsiębiorstwie. Jednak nie oznacza to, że można je bagatelizować!

Rotacja pracowników jest zjawiskiem naturalnym, spotykanym w każdym przedsiębiorstwie. Dopóki nie przybiera znacznych rozmiarów i co za tym idzie – nie wpływa na funkcjonowanie firmy, nie powinna być powodem do zmartwień. Nie oznacza to jednak, że można ją bagatelizować!

Fakt, że pracownik odchodzi z firmy, nie dziwi żadnego pracownika działu HR. Jednak co w sytuacji, kiedy staje się to zjawiskiem masowym i nie jesteśmy w stanie pracowników zatrzymać na dłużej? W moim artykule chciałbym wyjaśnić przyczyny rotacji pracowników, a także przedstawić metody, jak sobie z nią radzić.

Rotacja pracowników jest z jednej strony negatywnym zjawiskiem, które niesie za sobą możliwy wzrost kosztów rekrutacji oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika, a także zagrożenie w postaci konieczności zatrudniania mniej wykwalifikowanych pracowników – z braku lepszych kandydatów na rynku. Z drugiej strony wymiana personelu i wprowadzenie „świeżej krwi” może być niezbędne do utrzymania optymalnego tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Bez względu jednak na naszą ocenę tego zjawiska w konkretnej sytuacji, warto wiedzieć, jakie czynniki mogą przyczyniać się do powstawania rotacji pracowników i je kontrolować.

Fluktuacja pracowników – przyczyny powstania

Do najważniejszych powodów dużej rotacji pracowników należą przede wszystkim:

 • wynagrodzenie – dobrze skonstruowany system płacowo-premiowy może być bardzo skutecznym narzędziem zwiększania efektywności pracowników, a także motorem napędzającym rozwój całego przedsiębiorstwa. Natomiast zbyt niskie lub nieadekwatne do wykonywanych obowiązków wynagrodzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn zmiany pracodawcy – i to bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i inne aspekty zatrudnienia.
 • brak możliwości rozwoju zawodowego – potrzeba rozwoju jest jednym z najważniejszych czynników motywujących do pracy. Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno stworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną, umożliwiającą awanse, także te poziome, wiążące się ze zwiększeniem zakresu uprawnień i wpływu na funkcjonowanie firmy. Pracownicy muszą mieć pewność, że ich wysiłki zostaną dostrzeżone i nagrodzone, a ścieżka rozwoju zawodowego musi być dla nich jasna i sprawiedliwa.
 • oferta pracy niezgodna z rzeczywistością – to jedna z najczęstszych przyczyn odejścia pracowników z krótkim stażem pracy w danej firmie. Jeśli opis roli i stanowiska, który został przedstawiony na etapie rekrutacji, nie pokrywa się z rzeczywistością, może to powodować frustrację pracownika i skłonić go do szybkiej rezygnacji z pracy. Należy więc unikać pokusy „koloryzowania” oferty, w celu przekonania kandydata do przyjęcia oferty, jeśli użyte argumenty są niezgodne z prawdą.
 • złe warunki pracy – pracodawca ma obowiązek stworzyć odpowiednie warunki pracy. Niedociągnięcia w tym zakresie mogą powodować problemy z dostarczaniem usług oraz negatywnie wpływać na morale pracowników.
 • brak lub niskie świadczenia socjalne – niskie świadczenia socjalne lub ich całkowity brak może skłonić pracowników do poszukiwania pracy u konkurencji, która zapewni im takie świadczenia.
 • atmosfera w miejscu pracy – również zła atmosfera w miejscu zatrudnienia, konflikty ze współpracownikami czy przełożonymi mogą powodować u pracowników chęć zmiany pracy.

Na zwiększoną rotację pracowników na pewno wpływ mają także czynniki, na które pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu, takie jak niska stopa bezrobocia, niż demograficzny oraz specyfika młodego pokolenia, które nie boi się częstych zmian pracy.

Rotacja pracowników — skuteczne rozwiązania

Dlaczego odeszła pani / odszedł pan z poprzedniej firmy? To pytanie często pojawia się podczas rozmów kwalifikacyjnych. Odpowiedź na nie jest ważna zarówno z punktu widzenia nowego pracodawcy, jak i tego, z którym pracownik właśnie się rozstaje. W szukaniu bezpośrednich powodów odejść pracowników mogą więc być bardzo pomocne narzędzia employer branding, takie jak ankiety exit interview.

Warto zapytać odchodzących pracowników o różne aspekty związane z pracą, na przykład zbadać, czy praca ich stresowała bądź czy nie czuli się mobbingowani przez przełożonych, poprosić o wskazanie mocnych i słabych stron organizacji, a także obszarów do poprawy. Exit interview powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi kompetencjami z obszaru HR, która będzie najlepiej wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji. Jeżeli w firmie nie ma takiej osoby, warto skorzystać z zewnętrznego, profesjonalnego wsparcia, a z pozyskanych informacji wyciągnąć wnioski i wdrożyć odpowiednie zmiany w przedsiębiorstwie.

Wyciągaj wnioski

Informacje zdobyte w trakcie exit interview powinny być oczywiście analizowane i na ich podstawie należy wyciągać odpowiednie wnioski, które pozwolą nam nie tylko zmniejszyć nadmierną rotację pracowników, ale także zminimalizować ryzyko jej wystąpienia w przyszłości.

Jeśli mleko się już rozlało i jest potrzeba zastąpienia pracowników, którzy zrezygnowali z pracy, chciałbym jeszcze przybliżyć kilka sprawdzonych metod pozyskiwania pracowników, które są wykorzystywane w PowerJobs:

 1. Sprawdzone kanały pozyskiwania kandydatów

Docieranie do potencjalnych pracowników poprzez kanały komunikacji, które są dla nich wiarygodne i wygodne, np. Internet czy system poleceń pracowniczych, to najskuteczniejsze sposoby pozyskiwania kandydatów. Rekruter musi wykazać się dużą elastycznością i zaangażowaniem w trakcie rekrutacji. Pracownicy fizyczni często wysyłają swoje CV w weekendy i szukają pracy od zaraz.

 1. Wielokierunkowość

Rynek pracy znacznie zmienił się na przestrzeni dekady. W przeszłości do procesu rekrutacji wykorzystywało się prasę i radio. Obecnie tym kierunkiem są Internet i targi pracy. Może to być również współpraca z uczelnianymi biurami karier lub informacje publikowane w mediach społecznościowych. Ważnym trendem jest zaangażowanie obecnych pracowników w proces rekrutacji poprzez wspomniany w poprzednim punkcie system poleceń pracowniczych.

 1. Media społecznościowe

Social Media to dziś jedno z podstawowych narzędzi employer branding. Skuteczna komunikacja na Facebooku czy Instagramie ułatwia dotarcie do potencjalnych pracowników i buduje pożądany wizerunek firmy. Jednak o sukcesie w pozyskiwaniu nowych osób można mówić wówczas, gdy obecni pracownicy na swoich prywatnych kontach na portalach społecznościowych chętnie dzielą się informacjami o firmie i stają się ambasadorami marki.

Za pośrednictwem profilu PowerJobs na Facebooku otrzymujemy bardzo dużo aplikacji od pracowników. To w naszym przypadku niezwykle skuteczny kanał komunikacji z kandydatami!

 1. Nowatorskie pomysły

Dziś proces rekrutacji może być sposobem na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Rekrutację można prowadzić poprzez eventy lub wykorzystać mobilne biura rekrutacyjne. Ważne przy tym jest, aby bezpośrednio docierać do zainteresowanych osób.

 1. Assessment Center

Assessment Center to wielotorowy proces, który za pomocą m.in. ćwiczeń i zadań pomoże ocenić rzeczywiste kompetencje kandydata. W praktyce często mogą to być zadania na żywo, role do odegrania, celowe postawienia kandydatów pod presją niemożliwych do zrealizowania w czasie projektów itp. Dzięki temu przyszły pracodawca dowie się nie tylko o mocnych stronach pracownika, ale również o słabszych, co może pomóc w przemodelowaniu zakresu obowiązków i w szybszym wdrożeniu kandydata do pracy. Obecnie Assessment Center jest jedną najskuteczniejszych metod weryfikacji i dopasowania kandydatów do ich przyszłych stanowisk pracy, a to zdecydowanie zmniejsza rotację pracowników.

 1. Pełne zaufanie

Wymagając szczerości od kandydatów, pracodawca powinien również zadbać o pełną transparentność. Podczas procesu rekrutacji warto komunikować, jaka jest struktura firmy, jakie są jej mocne strony, a co należy wzmocnić lub gdzie mogą pojawić się sytuacje konfliktowe. Wracamy tutaj do wartości, z których jedną z najważniejszych jest zaufanie. Otwartość firmy będzie zatem skutkować otwartością kandydata, dzięki czemu dowiemy się o nim znacznie więcej.

 1. Wykorzystywanie różnorodności

Żyjemy w świecie zróżnicowanych pokoleń. Dobre zarządzanie różnorodnością w firmie pozwala z kłopotliwej sytuacji uczynić atut i sprawić, że osoby starsze i młodsze wzajemnie uczą się od siebie. Ma to fundamentalne znaczenie w perspektywie szybkiego i skutecznego wdrożenia nowego pracownika – który przeszedł już proces rekrutacji – do nowych obowiązków.

Na zakończenie

Dla firm borykających się z wysoką rotacją pracowników na wagę złota mogą się okazać usługi agencji pracy tymczasowej. Współpraca z agencją daje klientowi elastyczność zatrudnienia i pozwala na bieżąco dostosowywać liczebność załogi do konkretnej sytuacji. Co więcej, w momencie zaistnienia potrzeby nagłego zatrudnienia osób, agencja dostarcza pracowników na zastępstwo jak najszybciej. Istotny jest także fakt, że rekruterzy pracujący w agencji zatrudnienia mają bogate doświadczenie i kompetencje w prowadzeniu rekrutacji na te same bądź podobne stanowiska, dzięki czemu mogą pozyskiwać bardziej efektywnych pracowników.

Agencje zatrudnienia posiadają także wykwalifikowanych koordynatorów, którzy na bieżąco będą monitorować problemy zgłaszane przez pracowników, dzięki czemu firma zyskuje dostęp do informacji o przyczynach ewentualnej zbyt wysokiej rotacji i reagować na nie na bieżąco.

Jeżeli Twoja firma ma problem z rotacją pracowników i w następstwie z pozyskaniem nowych – skontaktuj się z nami. Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc!

04.06.2020

Autor:

Krystian Zasada

W PowerJobs od 2017 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie fan Boston Celtics oraz Manchesteru United, miłośnik kryminałów i włoskiej kuchni.