Niniejsza Polityka Prywatności zawiera opis standardów jakimi posługujemy się gromadząc, przetwarzając i wykorzystując informacje o użytkownikach oraz ich dane osobowe pobierane w momencie odwiedzin lub korzystania ze strony internetowej www.powerjobs.pl prowadzonej przez PowerJobs sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).

Aktualizacja

W związku z rozwojem naszej strony internetowej, a także nowymi rozwiązaniami technologicznymi lub wymogami prawnymi konieczne mogą się okazać zmiany przedmiotowej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie aktualizacji na naszej stronie internetowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem prowadzącym niniejszą stronę internetową jest PowerJobs sp. z o.o.

Dane osobowe

PowerJobs sp. z o.o. w zależności od aktywności podjętej przez użytkownika strony gromadzi tylko niezbędne informacje o użytkownikach. Informacje te gromadzone jedynie za ich zgodą i aprobatą.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane, nie kwalifikowane jako dane osobowe: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników.

Dane zbierane w przypadku kontaktu osobistego

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailem lub za pomocą strony internetowej ponownie poprosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych sytuacjach:

 1. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, w tym umowy o pracę tymczasową,
 2. gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PowerJobs sp. z o.o.,
 3. gdy jest to niezbędne do podjęcia z Tobą kontaktu z Twojej inicjatywy,
 4. gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PowerJobs sp. z o.o.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie będą wykorzystane do analizy intensywności odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia korespondencji.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb wykonania zawartych umów, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz na potrzeby stosowania marketingu.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Okres przechowywania danych

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub celem ich przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych

PowerJobs sp. z o.o. może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim upoważnionym pracownikom, zleceniobiorcom, dostawcą usług hostingu strony internetowej lub poczty elektronicznej lub dostawcą usług narzędzi marketingowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Pliki cookies

Czym są cookies?

Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe zapisane przez serwer PowerJobs sp. z o.o. w pamięci Twojego urządzenia. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu, zapisanych plików, ani też nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania ze strony internetowej.

Jakich cookies używamy i dlaczego?

Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie:

 • FUNKCYJNE
  Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies.
 • GOOGLE ANALYTICS
  W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Nie zbieramy danych demograficznych, a adresy IP są anonimizowane po stronie Google. Jeżeli mimo to nie zgadzasz się na korzystanie z cookies Google Analytics, możesz je wyłączyć.
 • GOOGLE ADS
  Opierając się o swój uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług, wykorzystujemy remarketing w Google Ads, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisach Google i w sieciach partnerkich Google. Możesz wyłączyć Google Ads i sprawić, że w Twoim przypadku nie będzie działał.
 • FACEBOOK PIXEL
  W kodzie strony zaimplementowany jest Pixel Facebooka. To kod, który zbiera informacje na temat Twojego korzystania z serwisu, pozwalając na podstawie zebranych w ten sposób informacji kierować do Ciebie spersonalizowaną reklamę w ramach narzędzi reklamowych Facebooka. Opierając się o swój uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług, wykorzystujmy Pixel Facebooka, by móc kierować do Ciebie reklamy. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające Cię bezpośrednio zidentyfikować. Możesz wyłączyć Pixel Facebooka i sprawić, że w Twoim przypadku nie będzie działał.
 • SOUND CLOUD
  Na stronie osadzany jest odtwarzacz poszczególnych odcinków podcastu. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies SoundCloud. Jeżeli wyłączysz te pliki cookies, odtwarzacz podcastów będzie dla Ciebie niedostępny.
 • CALL PAGE
  Widget Call Page sprawdza Twoją aktywność w serwisie i decyduje czy wyświetlić pop-up zachęcający do nawiązania połączenia. Widget automatycznie nie zbiera danych pozwalających Cię zidentyfikować a jedynie analizuje ruch w serwisie i wywołuje formularz zachęcający do pozostawienia numeru telefonu w celu przyznania zgody na kontakt telefoniczny i przedstawienie spersonalizowanej oferty. Możesz wyłączyć Call Page i sprawić, że w Twoim przypadku nie będzie działał.

Jak mogę skonfigurować lub uniemożliwić działanie plików cookie?

Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies w pamięci jego urządzenia. Zmiana ta może jednak spowodować utrudniony dostęp do niektórych treści naszej strony internetowej lub zakłócić jej funkcjonowanie.

Przeglądarki internetowe umożliwiają w swoich opcjach sprawdzenie, jakie pliki cookies zostały zainstalowane na urządzeniu użytkownika. Opcje przeglądarek umożliwiają również usunięcie plików cookie lub ich zablokowanie, które pochodzącą z wybranej strony internetowej lub ze wszystkich stron. Warto jednak pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje utratę preferowanych ustawień strony, w tym opcji rezygnacji z plików cookies, która wymaga instalacji takiego pliku w urządzeniu użytkownika. Wszelkie informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć w instrukcji lub pomocy danej przeglądarki internetowej lub pod adresem http://www.aboutcookies.org/.

Kontakt

W sprawach funkcjonowania strony, działania plików cookie, ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować przy mocy adresu e-mail: odo@powerjobs.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.