Niektóre procesy w firmie wymagają zaangażowania środków znacznie przewyższających ich realną wartość dla biznesu. Praco i czasochłonne zadania, które nie są kluczowe dla działalności Twojej firmy, nie pozwalają Ci skupić się na aspektach, które rzeczywiście rozwijają firmę? Zleć je nam!

Istotą outsourcingu usług jest przekazanie określonych procesów i zadań do wykonania podmiotowi zewnętrznemu. To po stronie PowerJobs jako dostawcy leży odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych usług. Dzięki temu całą swoją uwagę możesz skupić na rozwoju kluczowych aspektów związanych z biznesem.

Usługi outsourcingowe, które możemy Ci zaproponować

Outsourcing procesów PJ Icon pakowanie

pakowanie

Outsourcing procesów PJ Icon metkowanie

znakowanie towarów (metkowanie, etykietowanie)

Outsourcing procesów PJ Icon rozpakowanie

rozpakowywanie

Outsourcing procesów PJ Icon paletyzacja

paletyzacja

Outsourcing procesów PJ Icon konfekcjonowanie

konfekcjonowanie

Outsourcing procesów PJ Icon obsluga procesow magazynowych

obsługa procesów magazynowych

Outsourcing procesów PJ Icon pakowanie

pakowanie

Outsourcing procesów PJ Icon rozpakowanie

rozpakowywanie

Outsourcing procesów PJ Icon konfekcjonowanie

konfekcjonowanie

Outsourcing procesów PJ Icon metkowanie

znakowanie towarów (metkowanie, etykietowanie)

Outsourcing procesów PJ Icon paletyzacja

paletyzacja

Outsourcing procesów PJ Icon obsluga procesow magazynowych

obsługa procesów magazynowych

Outsourcing procesów i usług – korzyści dla Ciebie

 • Wymierne oszczędności kadrowo-finansowe – zmniejszamy koszty finansowe i obciążenia składkowe związane z utrzymaniem nierentownych lub sezonowych stanowisk. Twoja firma nie ponosi też kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy – dzierżawy pomieszczenia, amortyzacji sprzętu, połączeń telefonicznych i energii.
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy – nasi pracownicy pracują wtedy, gdy do wykonania jest konkretne zadanie. Bez godzin nadliczbowych, również w soboty i niedziele, jeśli będzie taka potrzeba.
 • Zwiększenie wydajności Twojej firmy – wyręczamy Cię w realizacji rutynowych i czasochłonnych zadań. Dzięki temu możesz skoncentrować się na strategicznych celach działalności.
 • Więcej czasu w Dziale HR/Kadr – przejmujemy odpowiedzialność za cały proces rekrutacyjny i zajmujemy się znalezieniem właściwych pracowników, np. do prac sezonowych. W efekcie Twój Dział HR/Kadr dysponuje większą ilością czasu, który może wykorzystać na swoje kluczowe aktywności.
 • Okres współpracy bez ograniczeń czasowych wynikających z ustawy o pracownikach tymczasowych – realizujemy zadanie lub proces w założonym harmonogramie, a Ty nie masz problemów wynikających z ustawy ograniczającej okres zatrudnienia pracownika tymczasowego do 18 miesięcy (w przeciągu 36 miesięcy).

Outsourcing krok po kroku

1

SPOTKANIE

w czasie pierwszego spotkania zbierzemy informacje niezbędne do rozpoczęcia współpracy oraz ustalimy Twoje potrzeby i oczekiwania. Na tej podstawie wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Outsourcing procesów PJ Icon spotkanie 1

2

PRZEDSTAWIENIE OFERTY

w ciągu dwóch dni przedstawimy Ci naszą propozycję współpracy w zakresie outsourcingu usług, opis rozwiązania i ustalimy ostateczne warunki.

Outsourcing procesów PJ Icon oferta

3

RELIZACJA PROCESU

pozyskamy i oddelegujemy osoby do pracy przy konkretnych zadaniach w Twojej firmie. Przydzielimy Ci indywidualnego koordynatora, który będzie osobą kontaktową dla Ciebie i osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Outsourcing procesów PJ Icon realizacja

4

ROZLICZENIE

po zakończonym miesiącu otrzymasz od nas raport i zestawienie kosztów zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy.

Outsourcing procesów Group 701

Referencje

Outsourcing procesów logo klientPJ

Kierownik Usług Dodanych

Klient PowerJobs

PowerJobs świadczy usługi logistyczne na naszych magazynach oraz w ramach leasingu pracowniczego zajmuje się rekrutacją, zatrudnianiem, jak i dalszą obsługą kadrowo-płacową pracowników tymczasowych. PowerJobs przede wszystkim jest dla nas firmą godną zaufania. Solidny fundament pod zaufanie został zbudowany poprzez profesjonalne podejście, zaangażowanie oraz rzetelną, transparentną wymianę informacji.

Outsourcing procesów logo sokpol

Michał Dojerski

Dyrektor Magazynu | Sokpol Sp. z o.o.

PowerJobsświadczy usługi outsourcingowe i wykonuje usługi związane z kompletacją palet. Zaangażowanie agencji przekłada się na rzetelną obsługę procesu. Potwierdzeniem realizacji projektu na wysokim poziomie jest angażowanie PowerJobs do kolejnych zadań, które wykonujemy bezpośrednio w spółce. Warto dodać, iż specyfika pracy wymaga dużej elastyczności, szybkich, a zarazem zdecydowanych decyzji, jak również częstego kontaktu z pracownikami. Z pełną świadomością możemy stwierdzić, że w tym zakresie PowerJobs sprawdził się doskonale.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – najczęściej zadawane pytania

Co składa się na pełny koszt outsourcingu?

W outsourcingu klient płaci za wykonany zakres prac – nie ma stawek za pracę pracownika, a za zrealizowanie konkretnego procesu. Warunki cenowe są kalkulowane i każdorazowo ustalane z klientem w momencie analizy przyjmowanego do outsourcingu procesu.

Jaki jest minimalny czas zlecenia usługi outsourcingowej?

Nie ma określonego minimalnego czasu zlecenia – usługa może trwać zarówno kilka tygodni, jak i kilka miesięcy.

Czy możemy zamawiać usługi outsourcingu co sezon?

Tak, istnieje możliwość korzystania z usług outsourcingu co sezon, np. w przypadku okresowych wzrostów produkcji czy wysyłek towarów.

Czy możemy zatrudnić u siebie pracownika, który wykonuje dla nas usługi outsourcingu?

Tak, ale wymaga to ustalenia indywidualnych warunków pomiędzy agencją a klientem.

Po czyjej stronie leży przygotowanie dokumentacji pracowniczej dla pracownika, który wykonuje dla nas usługi outsourcingu?

Przygotowanie dokumentacji dla pracownika wykonującego usługi outsourcingu leży po stronie agencji zatrudnienia.

Co muszę zapewnić pracownikom, którzy wykonują dla nas usługi outsourcingu?

Zazwyczaj klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza tymi, które są wyszczególnione w wycenie usługi outsourcingowej. Zwykle także odzież, szkolenie i materiały związane z wykonywaniem usługi zapewnia agencja, jednak wszystko zależy od preferencji klienta.
W ramach wykonywania usługi niektóre czynności są realizowane z wykorzystaniem sprzętu (np. wózki widłowe) i materiałów eksploatacyjnych (np. folia, palety itp.) będących własnością klienta.
Zazwyczaj klient zapewnia również podstawowe elementy socjalne w postaci kuchni, toalety, szatni czy dostępu do wody pitnej.

  Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.