Agencja Pracy Tymczasowej PowerJobs Sp. z o o.o.

40-084 Katowice sprawdź jak dojechać

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek – 8:00-16:00

Godziny otwarcia:
wtorek, środa i czwartek – 8:00-16:00
piątek – 12:00-16:00

Godziny otwarcia:
poniedziałek – 9:00-13:00
wtorek – 9:00-15:00
środa, piątek – 9:00-12:00

 

KRAZ 11749
NIP 644-32-86-429

REGON 240367803

Skontaktuj sie z nami wysyłając formularz:

[]
1 Step 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Klauzula informacyjna

Spełniając wymogi art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PowerJobs sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
 2. Wszelkie pytania dotyczące ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres siedziby PowerJobs sp. z o.o. lub na jej adres e-mail: [adres e-mail].
 3. Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu podjęcia z Tobą kontaktu w związku z otrzymanym zapytaniem zawartym w formularzu kontaktowym (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest PowerJobs sp. z o.o., jej upoważnieni pracownicy i osoby współpracujące z PowerJobs sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy uczestniczą w realizacji celu powyższego przetwarzania oraz podmioty świadczące usługi hostingu strony internetowej oraz poczty elektronicznej (e-mail), przy pomocy których podejmowany jest z Tobą kontakt.
 5. Nie przekazujemy oraz nie zamierzamy przekazać Twoich danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas podejmowania kontaktu, korespondencji lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs sp. z o.o. przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w ww.  celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. Przysługuje Ci prawo do żądania od PowerJobs sp. z o.o. dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs sp. z o.o.  lub przesłać na adres mailowy [adres e-mail].  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie jesteś zobowiązana/y do ich podania. Brak podania wskazanych danych osobowych uniemożliwi jednak podjęcie z Tobą kontaktu w związku z użyciem modułu kontaktowego oraz odpowiedzi na Twoje pytanie.
 11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.