Zajmujemy się rekrutacjami pracowników na stanowiska każdego szczebla. Procesy rekrutacyjne prowadzimy kompleksowo, korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych rekruterów oraz sprawdzonych narzędzi.

Każdy proces rekrutacyjny rozpoczynamy od poznania problemów, potrzeb i oczekiwań klienta. To pozwala nam w jak najlepszym stopniu dopasować kandydatów do konkretnego projektu.

Rekrutacje pracowników na stanowiska średniego i wysokiego szczebla

Świadczymy usługi rekrutacji pracowników niezależnie od poziomu stanowiska oraz branży klienta. Rekrutujemy także specjalistów i managerów średniego oraz wysokiego szczebla w obszarach takich jak sprzedaż, administracja, HR, finanse, księgowość czy inżynieria. Oferujemy następujące usługi rekrutacyjne:

 

 • Search and selection – bazowa usługa rekrutacyjna polegająca na pozyskiwaniu kandydatów poprzez ogłoszenia o pracę
 • Executive search – rekrutacje pracowników na najwyższe stanowiska kierownicze realizowane z zachowaniem wysokich standardów poufności
 • Direct search – bezpośrednie dotarcie do osób, które nie poszukują aktywnie nowego zatrudnienia
 • Assessment center i Development center – wielowymiarowy proces weryfikacji i oceny kandydatów oraz pracowników

Rekrutacja pracowników – korzyści dla Ciebie

 • Więcej czasu w Dziale HR/Kadr – przejmujemy odpowiedzialność za cały proces rekrutacyjny i zajmujemy się znalezieniem właściwych pracowników. W efekcie Twój Dział HR/Kadr dysponuje większą ilością czasu, który może wykorzystać na swoje kluczowe aktywności.
 • Transparentność i komunikacja – informujemy Cię na bieżąco o postępach w rekrutacji.
 • Optymalizacja kosztów i czasu procesu rekrutacyjnego – zajmujemy się przygotowaniem i publikacją ogłoszeń, szukamy i wybieramy kandydatów najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb.
 • Gwarancja – otrzymasz okresową gwarancję przy zatrudnieniu pracownika.
 • Indywidualne podejście – z zaangażowaniem realizujemy każdy powierzony nam proces rekrutacji pracowników. Zawsze staramy się jak najlepiej poznać Twoje potrzeby i wymagania.
 • Terminowość – rekrutujemy pracowników na czas, zgodnie z ustaleniami.

Rekrutacja pracowników krok po kroku

1

SPOTKANIE

podczas spotkania poznamy specyfikę Twojej firmy, Twoje potrzeby i oczekiwania, a także wspólnie określimy pożądany profil kandydata i wymagania względem niego.

Rekrutacja pracowników icon support

2

PRZEDSTAWIENIE OFERTY

w ciągu dwóch dni wrócimy do Ciebie z propozycją współpracy, a także ustalimy ostateczne warunki, adekwatnie do specyfiki danej rekrutacji.

Rekrutacja pracowników PJ Icon oferta

3

RELIZACJA PROCESU

przygotujemy i opublikujemy ogłoszenia rekrutacyjne, a także rozpoczniemy działania „direct search”. Zweryfikujemy zebrane CV i przedstawimy Ci najlepszych kandydatów, a Ty zdecydujesz, kogo ostatecznie zatrudnisz.

Rekrutacja pracowników PJ Icon realizacja

4

ROZLICZENIE I BADANIE SATYSFAKCJI

po zakończonym procesie otrzymasz od nas raport i rozliczenie zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy. Przeprowadzimy również badanie Twojej satysfakcji z przeprowadzonej przez nas usługi.

Rekrutacja pracowników Group 921

Referencje

Rekrutacja pracowników Logo Paccor

Katarzyna Komasińska

HR Manager | PACCOR Polska Sp. z o.o.

PowerJobs świadczy usługi rekrutacyjne polegające na kierowaniu do naszej firmy zarówno pracowników tymczasowych, jak i w ramach rekrutacji stałych, o specjalnościach zgodnych z naszymi oczekiwaniami. Zatrudnione osoby pracują w obszarze produkcji. Na podstawie pozytywnych doświadczeń pragniemy zarekomendować kompetencje merytoryczne i organizacyjne PowerJobs.

Rekrutacja pracowników – najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób pozyskujecie kandydatów?

Korzystamy m.in. zarówno z rozwiązań typu CallPage, Facebook, promujemy oferty pracy i firmy na naszej stronie internetowej, korzystamy z portali rekrutacyjnych, a także aktywnych form poszukiwania kandydatów.

Czy jest minimalna liczba stanowisk do obsadzenia, aby zrealizować usługę rekrutacji stałej?

Nie istnieje minimalna liczba procesów rekrutacyjnych – realizujemy je dla klientów już od jednego stanowiska.

W jakim zakresie mogę uczestniczyć w procesie rekrutacji pracownika?

Klient może, ale nie musi uczestniczyć w poszczególnych etapach procesu rekrutacji. Jego rola może ograniczać się do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Decyzja o zakresie uczestnictwa w procesie zależy m.in. od rodzaju stanowiska i indywidualnych oczekiwań klienta.

Jakie informacje muszę przygotować, aby zlecić rekrutację na odpowiednie stanowisko?

Klient musi przekazać agencji informacje dotyczące oczekiwań względem potencjalnego pracownika. W procesie tym pomaga opiekun klienta przeprowadzający stosowną ankietę tak, aby określić najlepszy profil kandydata.

  Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.