Artykuły

Assessment Center w rekrutacji pracowników tymczasowych

W rekrutacji pracowników tymczasowych najczęściej stosuje się wywiad oparty o kompetencje, który czasami rozbudowany zostaje także o testy rekrutacyjne sprawdzające zdolności manualne, refleks czy umiejętność pracy z instrukcją. Jednak coraz więcej pracodawców decyduje się na wdrożenie nowoczesnej metody selekcji kandydatów – Assessment Center.

Rotacja jako dominujący problem pracodawców

Od wielu lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy. Obecnie dominującym problem pracodawców jest rotacja załogi, spowodowana głównie niskim bezrobociem, a także rosnącą łatwością podejmowania decyzji o zmianie pracy, zwłaszcza przez młodsze pokolenie. Z rotacją boryka się więc coraz więcej firm, bez względu na wielkość, lokalizację czy branżę.

Pociąga ona za sobą szereg konsekwencji:

 • koszty związane z odejściem pracownika,
 • koszty zastąpienia pracownika oraz koszty jego wdrożenia,
 • negatywny wpływ na motywację pracowników pozostających w organizacji.

Jedną z głównych przyczyn rotacji, obok tych wskazanych wyżej, a także czynników finansowych, jest nieodpowiednie dopasowanie pracownika do stanowiska, jakie chcemy mu zaproponować – zarówno pod kątem kompetencji, jak i osobowości. Tu z pomocą przychodzi nam Assessment Center, czyli centrum oceny.

Assessment Center w rekrutacji pracowników tymczasowych pj article 2020.06.04

Duża rotacja pracowników – jak sobie z nią radzić?

Dowiedz się więcej

Czym jest Assessment Center?

Assessment Center to wieloetapowy proces oceny umiejętności. Przy pomocy tego narzędzia możemy zweryfikować w praktyce, czy to, co usłyszeliśmy od kandydata na rozmowie, pokrywa się z rzeczywistością. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu procesowi Assessment Center jesteśmy w stanie sprawdzić kompetencje twarde, miękkie czy interpersonalne.

Zalety i wady Assessment Center

Metoda ta posiada wiele zalet, w tym:

 • Obserwujemy kandydata w praktyce – oceniamy, jak radzi sobie z zadaniami zbliżonymi do tych, które będzie wykonywał podczas pracy.
 • Jesteśmy w stanie sprawdzić nie tylko czy dana kompetencja u kandydata występuje, ale również wskazać jej poziom.
 • Ocena jest rzetelna i obiektywna – kandydat jest sprawdzany na podstawie różnych kryteriów i podczas wykonywania wielu zadań.
 • Jego pracę ocenia kilku obserwatorów, dzięki czemu ocena jest wiarygodna.
 • Kandydat może zmierzyć się ze swoimi konkurentami i namacalnie poznać warunki przyszłej pracy.
 • Stosowanie Assessment Center buduje również wizerunek firmy jako rzetelnego pracodawcy, który korzysta ze sprawdzonych metod oceny.

Przeczytaj artykuł: Candidate experience, czyli dlaczego warto zadbać o dobre doświadczenia kandydata?

Mimo tych zalet niewiele firm jest w stanie pozwolić sobie na wprowadzenie tego procesu w organizacji. Zastosowanie Assessment Center jest bowiem czasochłonne i może być kosztowne. Jego cena zależy od poziomu i liczby ocenianych stanowisk, a także od kompetencji, które będą podlegały ocenie.

Z drugiej strony wysoka skuteczność tej metody co do oceny kandydata rekompensuje firmom poniesione koszty związane z ewentualnym zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby. Do takich kosztów można zaliczyć ponowne przeprowadzenie całego procesu rekrutacji, szkolenie nowego pracownika czy koszt związany z czasem, jaki muszą poświęcić pracownicy na wdrożenie nowej osoby.

Żeby jednak Assessment Center rekompensował nam poniesione koszty, musi zostać rzetelnie zaprojektowany i wdrożony, warto więc skorzystać z pomocy agencji zatrudnienia, która posiada wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

Zobacz także: Badania kompetencji kandydatów blue collars – przegląd narzędzi

Rola agencji zatrudnienia w projektowaniu i przeprowadzaniu Assessment Center

PowerJobs od wielu lat zajmuje się projektowaniem i przeprowadzaniem Assessment Center. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania u jednego z naszych kluczowych klientów udało nam się zredukować wskaźnik rotacji pracowników z 25-30% do 8-12%. W zależności od potrzeb klienta możemy przygotować zadania indywidualne lub sesje grupowe. Sam proces może odbyć się w naszym biurze lub w siedzibie klienta.

Jak projektujemy i przeprowadzamy Assessment Center?

 1. Projektując zadania, możemy wykorzystać funkcjonujący w firmie model kompetencyjny lub opracować i zdefiniować kompetencje oraz skalę oceny specjalnie dla potrzeb konkretnej organizacji.
 2. Uczestnicy Assessment Center są obserwowani przez asesorów i poddawani wnikliwej analizie.
 3. Po zakończonej sesji i analizie wyników przedstawiamy klientowi raport dotyczący oceny potencjału kandydata – jego mocnych stron oraz obszarów do poprawy w ramach ocenianych kompetencji.
 4. Oprócz raportu indywidualnego asesorzy mogą przygotować również raport zbiorczy, w którym oceniony będzie potencjał kandydatów biorących udział w Assessment Center, ale postrzeganych jako grupa. Taka informacja może okazać się cenna w sytuacji, w której osoby te mają ze sobą współpracować i realizować wspólne cele.
 5. Końcowym etapem Assessment Center jest przekazanie uczestnikom i klientowi rzetelnej informacji zwrotnej.

Podsumowanie

Wdrożenie Assessment Center przyniesie organizacji wiele korzyści, w tym przede wszystkim zminimalizowanie rotacji wśród załogi dzięki lepszemu dopasowaniu pracownika. Mimo że jest to czasochłonny proces, to z pewnością jest to dobra inwestycja. Dzięki skorzystaniu z pomocy zaufanego i doświadczonego partnera, takiego jak PowerJobs, możesz mieć pewność, że wykorzystasz cały potencjał Assessment Center.