Zatrudnij pracowników tymczasowych
Zyskaj elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Długoletnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży przemysłowej, produkcyjnej, logistycznej i automotive oraz duża baza kandydatów pozwalają nam na szybkie i skuteczne zatrudnianie i dostarczanie pracowników tymczasowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami naszych klientów.

Dbamy zarówno o najwyższe parametry jakości usług, a więc szybkość realizacji, terminowość i elastyczność, ale także o wysokie standardy zatrudnienia, dzięki czemu nasi pracownicy tymczasowi są zmotywowani i efektywni.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych
korzyści dla ciebie:

Dowiedz się więcej o korzyściach dla Twojej firmy płynących z zatrudniania pracowników tymczasowych:

 • Terminowość w każdym wymiarze – rekrutujemy pracowników tymczasowych na czas, terminowo wypłacamy wynagrodzenia, przesyłamy potrzebną Ci dokumentację zgodnie z naszymi ustaleniami.
 • Optymalizacja czasu i kosztów zatrudnienia – zajmujemy się publikacją ogłoszeń, rekrutacją i selekcją kandydatów, koordynujemy pracę i rozliczenia pracowników tymczasowych – tym samym redukujemy etaty administracyjne w Twojej firmie oraz czas potrzebny na znalezienie pracowników i ich obsługę kadrowo-płacową.
 • Grupa rezerwowa – zapewniamy rezerwę pracowników tymczasowych na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.
 • Krótki termin realizacji rekrutacji – oferujemy pierwsze kandydatury nawet następnego dnia od podpisania umowy, na co pozwala nam stale rosnąca baza kandydatów i dobre relacje naszych rekruterów.
 • Sprawna komunikacja – dbamy o szybki i transparentny przepływ informacji między wszystkimi stronami – Tobą, koordynatorem i pracownikiem tymczasowym, by wszelkie kwestie załatwiać od ręki.
 • Elastyczność i skalowalność – dostarczamy wymaganą liczbę pracowników tymczasowych w okresie, w którym Twoja firma zgłasza zapotrzebowanie.

Praca tymczasowa krok po kroku

1
SPOTKANIE SPOTKANIE podczas naszego spotkania chcemy poznać Twoją firmę i oczekiwania oraz zebrać niezbędne informacje. Wspólnie ustalimy pożądany profil kandydatów i optymalne warunki współpracy.
2
PRZEDSTAWIENIE OFERTY PRZEDSTAWIENIE OFERTY w ciągu dwóch dni przedstawimy Ci naszą propozycję współpracy, informacje o przybliżonym czasie realizacji i kosztach, w tym o naszej marży oraz pełnej cenie końcowej.
3
RELIZACJA PROCESU RELIZACJA PROCESU po akceptacji oferty uruchomimy proces rekrutacji i na bieżąco będziemy Ci przedstawiać najlepsze kandydatury. Przydzielimy Ci indywidualnego koordynatora i załatwimy wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych – zebranie dokumentów, badania lekarskie oraz podpisanie umowy.
4
ROZLICZENIE PROJEKTU ROZLICZENIE PROJEKTU po zakończonym miesiącu otrzymasz od nas raport i zestawienie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy. Na bieżąco będziemy również monitorować projekt i przesyłać informację zwrotną.

referencje

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

Naszą dotychczasową współpracę oceniamy na bardzo wysokim poziomie. PowerJobs realizuje zapotrzebowania pracowników terminowo i z utrzymaniem stawianych standardów. Ważnym, z naszego punktu widzenia, jest również fakt, że przedstawiciele agencji bezpośrednio odpowiadający za współpracę, cechują się zaangażowaniem, dużym doświadczeniem i wiedzą oraz profesjonalizmem w swoim działaniu. PowerJobs obsługuje obie nasze polskie lokalizacje (Dąbrowę Górniczą i Gliwice), a zakres naszej współpracy ulega stałemu poszerzaniu. Jesteśmy zadowoleni i zdecydowani na rozwój oraz kontynuację naszej współpracy w kolejnych latach. Na bazie kilkuletniego doświadczenia polecamy firmę PowerJobs jako rzetelnego partnera w obszarze rekrutacji pracowników tymczasowych.

Dariusz Olesiński Menadżer Działu Personalnego

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

Od początku nasza współpraca z Agencją w ramach rekrutacji tymczasowych przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Rekomendowani kandydaci spełniają oczekiwania naszej firmy, a także wykazują dużą motywację do pracy. Bardzo cenne są dla nas również dyżury Koordynatora, który poprzez swoją obecność w naszym przedsiębiorstwie może szybko i skutecznie zareagować na zaistniałe potrzeby. Uwzględniając powyższe argumenty z pełną odpowiedzialnością polecamy Agencję Pracy PowerJobs jako solidnego i zaufanego partnera w procesach HR.

Karolina Skowron HR Specialist Gliwice

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – najczęściej zadawane pytania

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika (klienta), przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.
 • Sprawy kadrowe i administracyjne oraz koszty wynikające z tych obowiązków są po stronie agencji.
 • Klient płaci za faktycznie zrealizowaną pracę; w razie przestoju nie ma obciążenia finansowego związanego z wypłatą wynagrodzeń.
 • W razie nieprzewidzianych wydarzeń można szybko zastąpić pracownika.
 • W razie okresowego zwiększonego zapotrzebowania na pracowników można zatrudnić ich tylko na ten czas, do wykonania konkretnego zlecenia.

W zależności od ustaleń z klientem. Może robić to agencja PowerJobs lub klient i następnie refakturować należne kwoty.

Obowiązek opłacania pracownikom składek do PPK spoczywa na pracodawcy. Pracownicy tymczasowi są pracownikami agencji PowerJobs, dlatego to my opłacamy te składki.

Tak, oczywiście, jest taka możliwość. Przy ustalaniu warunków kontraktu wspólnie decydujemy, po jakim czasie nasz pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony bezpośrednio u klienta.

Pracownikom tymczasowym przysługują okresy wypowiedzenia:

 • w przypadku umów zawieranych na 14 dni obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia,
 • w przypadku umów powyżej 14 dni – 7 dni wypowiedzenia.

Koordynator będzie odpowiadał za opiekę nad wszystkimi aspektami związanymi ze współpracą z Tobą, w tym:

 • Zapewnienie wsparcia pracownikom tymczasowym w zakresie kontaktów z firmą, mi.in poprzez dyżury w zakładach (bieżące wsparcie pracowników w firmie klienta);
 • Prowadzenie obsługi kadrowej pracowników tymczasowych, w tym:
  • przygotowywanie umów o pracę, aneksów,
  • przekazywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • przekazywanie do Działu Kadr i Płac pełnej ewidencji czasu pracy,
  • rozwiązywanie umów z pracownikami tymczasowymi;
 • Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych do Działu Kadr i Płac

Wynagrodzenie jest zróżnicowane i zależy o kilku czynników m.in.:

 • stanowiska, na jakie rekrutowany jest pracownik tymczasowy,
 • lokalizacji projektu,
 • ilości pracowników tymczasowych w projekcie,
 • innych warunków ustalanych z klientem (np. sposobu rozliczania badań wstępnych czy warunków późniejszego przejęcia pracownika przez klienta).

Tak, posiadamy bazę ponad 50 tys. kandydatów.

Promujemy oferty pracy oraz firmy, z którymi współpracujemy na naszej stronie internetowej, korzystamy z portali rekrutacyjnych, a także aktywnych form poszukiwania kandydatów. Korzystamy również z rozwiązań typu CallPage, a także promocji na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.

Potrzeba oddelegowania koordynatora zależy od wielkości projektu, jego wartości, a także indywidualnych potrzeb klienta – jesteśmy w tej kwestii elastyczni.

Jako agencja zatrudnienia posiadamy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Chroni ona klienta w przypadku nieumyślnych szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego w czasie wykonywania pracy. Jest to przewaga nad sytuacją, w której do podobnego zdarzenia dochodzi przy udziale pracownika własnego, kiedy takie zdarzenie obciąża ubezpieczenie klienta.

Masz pytanie? Z Przyjemnością na nie odpowiemy!

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PowerJobs Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PowerJobs Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Pokaż więcej