Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu we współpracy z firmami z branży przemysłowej, produkcyjnej, logistycznej i automotive oraz dużej bazie kandydatów sprawnie zatrudniamy i dostarczamy pracowników tymczasowych dla naszych klientów.

Dbamy o najwyższe parametry jakości usług: szybkość realizacji, terminowość, elastyczność i wysokie standardy zatrudnienia. Dzięki temu nasi pracownicy tymczasowi są zmotywowani i efektywni.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – korzyści dla Ciebie

 • Terminowość w każdym wymiarze – rekrutujemy pracowników tymczasowych na czas, terminowo wypłacamy wynagrodzenia, przesyłamy potrzebną Ci dokumentację zgodnie z naszymi ustaleniami.
 • Szybkość rekrutacji – oferujemy pierwsze kandydatury nawet następnego dnia od podpisania umowy, na co pozwala nam stale rosnąca baza kandydatów i dobre relacje naszych rekruterów z potencjalnymi pracownikami.
 • Optymalizacja czasu i kosztów zatrudnienia – zajmujemy się tworzeniem i publikacją ogłoszeń, rekrutacją i selekcją kandydatów, koordynujemy pracę i rozliczenia pracowników tymczasowych. Tym samym redukujemy etaty administracyjne w Twojej firmie oraz czas potrzebny na znalezienie pracowników i ich obsługę kadrowo-płacową.
 • Sprawna komunikacja – dbamy o szybki i transparentny przepływ informacji między wszystkimi stronami – Tobą, koordynatorem i pracownikiem tymczasowym, by wszelkie kwestie załatwiać od ręki.
 • Grupa rezerwowa – zapewniamy rezerwę pracowników tymczasowych na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.
 • Elastyczność i skalowalność – dostarczamy wymaganą liczbę pracowników tymczasowych w okresie, w którym Twoja firma zgłasza zapotrzebowanie.

Praca tymczasowa krok po kroku

1

SPOTKANIE

podczas naszego spotkania chcemy poznać Twoją firmę i oczekiwania oraz zebrać niezbędne informacje. Wspólnie ustalimy pożądany profil kandydatów i optymalne warunki współpracy.

Praca tymczasowa PJ Icon spotkanie 1

2

PRZEDSTAWIENIE OFERTY

w ciągu dwóch dni przedstawimy Ci naszą propozycję współpracy, informacje o przybliżonym czasie realizacji i kosztach, w tym o naszej marży oraz pełnej cenie końcowej.

Praca tymczasowa PJ Icon oferta

3

RELIZACJA PROCESU

po akceptacji oferty uruchomimy proces rekrutacji i na bieżąco będziemy Ci przedstawiać najlepsze kandydatury. Przydzielimy Ci indywidualnego koordynatora i załatwimy wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych – zebranie dokumentów, badania lekarskie oraz podpisanie umowy.

Praca tymczasowa PJ Icon realizacja

4

ROZLICZENIE PROJEKTU

po zakończonym miesiącu otrzymasz od nas raport i zestawienie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy. Na bieżąco będziemy również monitorować projekt i przesyłać informację zwrotną.

Praca tymczasowa Group 701

Referencje

Praca tymczasowa Logo NGK

Dariusz Olesiński

Manager Działu Personalnego | NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

PowerJobs realizuje zapotrzebowania pracowników terminowo i z utrzymaniem stawianych standardów. Agencja obsługuje obie nasze polskie lokalizacje (Dąbrowę Górniczą i Gliwice), a zakres naszej współpracy ulega stałemu poszerzaniu. Jesteśmy zadowoleni i zdecydowani na rozwój oraz kontynuację naszej współpracy w kolejnych latach. Na bazie kilkuletniego doświadczenia polecamy firmę PowerJobs jako rzetelnego partnera w obszarze rekrutacji pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa Logo StanleyBD

Karolina Skowron

HR Manager | Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

Od początku nasza współpraca z Agencją w ramach rekrutacji tymczasowych przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Rekomendowani kandydaci spełniają oczekiwania naszej firmy, a także wykazują dużą motywację do pracy. Bardzo cenne są dla nas również dyżury koordynatora, który poprzez swoją obecność w naszym przedsiębiorstwie może szybko i skutecznie zareagować na zaistniałe potrzeby. Uwzględniając powyższe argumenty z pełną odpowiedzialnością polecamy Agencję Pracy PowerJobs jako solidnego i zaufanego partnera w procesach HR.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – najczęściej zadawane pytania

Na czym dokładnie polega zatrudnienie pracowników tymczasowych?

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika (klienta), przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, zadań:
– o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
– których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
– których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Jakie są korzyści z leasingu pracowniczego?

– Sprawy kadrowe i administracyjne oraz koszty wynikające z tych obowiązków są po stronie agencji.
– Klient płaci za faktycznie zrealizowaną pracę; w razie przestoju nie ma obciążenia finansowego związanego z wypłatą wynagrodzeń.
– W razie nieprzewidzianych wydarzeń można szybko zastąpić pracownika.
– W razie okresowego zwiększonego zapotrzebowania na pracowników można zatrudnić ich tylko na ten czas, do wykonania konkretnego zlecenia.

Kto opłaca składki pracownikom tymczasowym?

W zależności od ustaleń z klientem. Może robić to agencja PowerJobs lub klient i następnie refakturować należne kwoty.

Kto opłaca składki do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) pracownikom tymczasowym?

Obowiązek opłacania pracownikom składek do PPK spoczywa na pracodawcy. Pracownicy tymczasowi są pracownikami agencji PowerJobs, dlatego to my opłacamy te składki.

Czy mogę przejąć do swojej firmy pracownika tymczasowego?

Tak, oczywiście, jest taka możliwość. Przy ustalaniu warunków kontraktu wspólnie decydujemy, po jakim czasie nasz pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony bezpośrednio u klienta.

Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tymczasowemu?

Pracownikom tymczasowym przysługują okresy wypowiedzenia:
– w przypadku umów zawieranych na 14 dni obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia,
– w przypadku umów powyżej 14 dni – 7 dni wypowiedzenia.

Za co odpowiada koordynator?

Koordynator będzie odpowiadał za opiekę nad wszystkimi aspektami związanymi ze współpracą z Tobą, w tym:
Zapewnienie wsparcia pracownikom tymczasowym w zakresie kontaktów z firmą, mi.in poprzez dyżury w zakładach (bieżące wsparcie pracowników w firmie klienta);
Prowadzenie obsługi kadrowej pracowników tymczasowych, w tym:
– przygotowywanie umów o pracę, aneksów,
– przekazywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
– przekazywanie do Działu Kadr i Płac pełnej ewidencji czasu pracy,
– rozwiązywanie umów z pracownikami tymczasowymi;
Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych do Działu Kadr i Płac

Od czego zależy wynagrodzenie agencji zatrudnienia?

Wynagrodzenie jest zróżnicowane i zależy o kilku czynników m.in.:
– stanowiska, na jakie rekrutowany jest pracownik tymczasowy,
– lokalizacji projektu (zakładu klienta),
– ilości pracowników tymczasowych w projekcie,
– innych warunków ustalanych z klientem (np. sposobu rozliczania badań wstępnych czy warunków późniejszego przejęcia pracownika przez klienta).

W jaki sposób pozyskujecie kandydatów?

Promujemy oferty pracy oraz firmy, z którymi współpracujemy na naszej stronie internetowej, korzystamy z portali rekrutacyjnych, a także aktywnych form poszukiwania kandydatów. Korzystamy również z rozwiązań typu CallPage, a także promocji na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.

Do jakich projektów przypisany jest koordynator?

Potrzeba oddelegowania koordynatora zależy od wielkości projektu, jego wartości, a także indywidualnych potrzeb klienta – jesteśmy w tej kwestii elastyczni.

Czy agencja ma ubezpieczenie i przed czym ono mnie chroni?

Jako agencja zatrudnienia posiadamy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Chroni ona klienta w przypadku nieumyślnych szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego w czasie wykonywania pracy. Jest to przewaga nad sytuacją, w której do podobnego zdarzenia dochodzi przy udziale pracownika własnego, kiedy takie zdarzenie obciąża ubezpieczenie klienta.

  Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grzegorza Faryny na adres odo@powerjobs.pl.
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, PowerJobs Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.