Artykuły

Metody rekrutacji: najlepsze sposoby pozyskiwania kandydatów

Rekrutacja pracowników to kluczowy proces dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości – sukcesywne pozyskiwanie talentów jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności i rozwoju firmy. Ze względu na to, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy – niskie bezrobocie i fakt, że pracodawcy mierzą się z problemami z pozyskiwaniem dobrych pracowników, rekruterzy oraz pracownicy działów HR muszą poszukiwać nowych metod rekrutacji i selekcji pracowników.

Dzisiaj samo opublikowanie ogłoszenia o pracę nie daje 100% pewności, że uda się znaleźć i zatrudnić odpowiednią na dane stanowisko osobę. W związku z tym ważne jest, aby zastosować takie rozwiązanie, które pozwoli zrealizować proces rekrutacji z sukcesem.

Istnieje wiele metod rekrutacji pracowników, które można podzielić na dwie główne kategorie: rekrutacje zewnętrzne i rekrutacje wewnętrzne. Każda z nich ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej metody będzie zależał od potrzeb i celów organizacji.

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna to proces pozyskiwania kandydatów wśród aktualnych pracowników firmy – w ramach obecnych członków zespołu lub pracowników z innych działów wewnątrz organizacji.

Rekrutacja pracowników za pomocą rekrutacji wewnętrznej: zalety

Rekrutacja wewnętrzna ma wiele zalet. Najbardziej sprawdza się, kiedy poszukujemy osoby na stanowisko lidera, managera, kierownika itp. Powierzając pracownikowi nowe obowiązki możemy go docenić, dać możliwość rozszerzenia kompetencji oraz większych zarobków. Zastosowanie tej metody rekrutacji podnosi morale zespołu, zwiększa ich zaangażowanie i buduje więź z firmą.

Zaryzykuję stwierdzeniem, że jest to bezpieczniejsza metoda niż rekrutacja zewnętrzna, bowiem pozwala wyłonić osobę, o której już wiemy współpracując z nią, że ma odpowiednie predyspozycje i odnajdzie się w zespole, ponieważ dobrze zna organizację.

Poszukiwanie odpowiedniego kandydata wśród obecnych pracowników firmy pozwala również ograniczyć koszty rekrutacji związane np. z publikacją ogłoszeń. To także duża oszczędność czasu – niemal od razu mamy osobę, która może rozpocząć pracę na nowym stanowisku.

Rekrutacja wewnętrzna – zalety:
- obniżenie kosztów rekrutacji
- krótszy czas pozyskania i wdrożenia pracownika
- zmniejszenie rotacji w firmie
- wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
- natychmiastowy dostęp do informacji o kandydacie / pracowniku

Wady rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacje wewnętrzne wiążą się też z pewnymi ograniczeniami. Mowa tu m.in. o dość ograniczonej puli kandydatów – czasami mamy bardzo niewiele możliwości poszukiwania pracownika na konkretne stanowisko wśród obecnie zatrudnionych. Ograniczanie się do rekrutacji wewnętrznych może prowadzić do pewnej stagnacji w firmie – takim podejściem organizacja ryzykuje utratę świeżego podejścia, spojrzenia czy innej perspektywy. Należy także pamiętać, że przenosząc pracownika na inne stanowisko i tak należy na jego poprzednie miejsce pracy znaleźć nową osobę.

Rekrutacja wewnętrzna – metody

Mówiąc o rekrutacji wewnętrznej, najczęściej mamy na myśli awans lub transfer pracownika. Awans oznacza przejście na wyższe stanowisko w ramach struktury firmy (np. ze starszego specjalisty na managera), a także zwiększenie odpowiedzialności i zakresu obowiązków. Transfer to z kolei przejście np. do innego działu, na odmienne stanowisko. Na transfer często decydują się pracownicy, którzy mają potrzebę zmiany i chcą sprawdzić się w innej dziedzinie, w nowych zadaniach. W przypadku transferu celem nie jest zwiększenie zakresu obowiązków czy odpowiedzialności, a rozwój pracownika w nowym kierunku.

Do głównych metod rekrutacji wewnętrznej należą m.in.:

Ogłoszenia o pracę wewnątrz firmy: informowanie pracowników o wolnych stanowiskach np. za pośrednictwem intranetu, tablicy ogłoszeń czy mailowo, zachęcanie do rozwoju w ramach organizacji i informowanie o możliwościach awansu.

Programy rozwoju i mentoringu: prowadzenie programów rozwoju i szkoleń dla pracowników, które przygotowują ich do awansu na wyższe stanowiska, a także rozpoznawanie talentów wewnątrz organizacji.

Ocena okresowa pracowników: monitorowanie potencjału i rozwoju pracowników, poszukiwanie kandydatów na wolne stanowiska w organizacji.

Mówiąc o rekrutacji wewnętrznej, najczęściej mamy na myśli awans lub transfer pracownika.

Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna polega na poszukiwaniu kandydatów poza strukturami firmy. Jest to zdecydowanie najczęściej stosowana i najbardziej powszechna metoda, która daje szeroki wachlarz możliwości. Chociaż jest bardziej kosztowna i czasochłonna niż rekrutacja wewnętrzna, ma wiele zalet.

Różnorodność kandydatów

Rekrutacja zewnętrzna pozwala dotrzeć do dużej liczby kandydatów do pracy z różnych środowisk i o różnych doświadczeniach. To z kolei znacznie zwiększa szanse na znalezienie osoby o idealnych kwalifikacjach i umiejętnościach na dane stanowisko.

Dostęp do nowych umiejętności i doświadczeń

Omawiana metoda rekrutacji umożliwia pozyskanie talentów z innych firm, co może przynieść nowe pomysły i świeże spojrzenie na biznes. Może to pomóc firmie w rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności.

Możliwość pozyskania talentów z konkurencyjnych firm

Rekrutacja zewnętrzna to doskonała okazja do pozyskania najlepszych kandydatów z rynku, nawet jeśli pracują oni dla konkurencji.

Rekrutacja zewnętrzna – inne zalety

Korzystanie z szeregu narzędzi, jakie oferuje rekrutacja zewnętrzna, a które omówię poniżej, daje organizacji szansę na zaprezentowanie firmy potencjalnym kandydatom i budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, czyli employer brandingu. Co więcej, ta metoda rekrutacji może być bardziej obiektywna niż rekrutacja wewnętrzna. W tym przypadku kandydaci to osoby obce, które nie są znane rekruterom bądź managerom i nie są przez nich oceniane przez pryzmat ich osobistych, subiektywnych doświadczeń.

Zalety rekrutacji zewnętrznej:
- napływ tzw. świeżej krwi do organizacji
- różnorodność kandydatów
- budowanie rozpoznawalności firmy
- dostęp do nowych umiejętności i doświadczeń
- obiektywizm

Ryzyka związane z rekrutacją zewnętrzną

Należy jednak pamiętać, że rekrutacja zewnętrzna ma również pewne wady. Po pierwsze, może być ona kosztowna, zwłaszcza gdy poszukujemy osoby o niszowych kompetencjach na specjalistyczne stanowisko. Taka metoda pozyskiwania pracownika może być również czasochłonnym procesem – nie tylko wtedy, gdy spływ kandydatów na ogłoszenie jest zerowy i należy próbować do nich docierać za wszelką cenę, ale również wówczas gdy zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W takim przypadku przejrzenie wszystkich aplikacji i skontaktowanie się z wszystkimi zainteresowanymi zajmuje sporo czasu. Zawsze istnieje tez ryzyko, że kandydat wybrany w procesie rekrutacji zewnętrznej nie sprawdzi się na danym stanowisku. Wówczas firma ponosi koszty nieudanej rekrutacji oraz onboardingu, czyli wdrożenia pracownika.

Najpopularniejsze metody i narzędzia rekrutacji zewnętrznej, czyli jak szukać pracowników?

Rekrutacja zewnętrzna oferuje bardzo szeroki zakres narzędzi pozwalających na dotarcie do kandydatów i ich pozyskanie. Firmy opierają się głównie na publikacji ogłoszeń o pracę, korzystaniu z pomocy agencji zatrudnienia, poleceniach pracowniczych czy udziale w targach pracy i podobnych wydarzeniach, w których grupą docelową są osoby poszukujące zatrudnienia.

Ogłoszenia o pracę

  • Portale rekrutacyjne: najpopularniejsze platformy do zamieszczania ogłoszeń o pracę w Polsce to takie serwisy jak Pracuj.pl, OLX czy Infopraca.pl. Należy jednak pamiętać, że konkurencja na tych portalach jest duża, dlatego ważne jest, aby ogłoszenie było dobrze skonstruowane i wyróżniało się na tle innych.

Przeczytaj artykuł: Jak napisać ogłoszenie o pracę?

  • Media społecznościowe: platformy takie jak LinkedIn czy Facebook są niezwykle popularnym kanałem docierania do kandydatów. LinkedIn to portal społecznościowy dedykowany głównie profesjonalistom, co czyni go idealnym miejscem do zamieszczania ogłoszeń o pracę skierowanych do osób o wysokich kwalifikacjach. Facebook z kolei pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co może być przydatne przy rekrutacji na stanowiska niższego szczebla. Opublikowanie ogłoszenia w grupie zrzeszającej konkretną grupę (np. „Praca w Niemczech”, „Praca na Śląsku”) pozwoli dotrzeć z ofertą do osób potencjalnie zainteresowanych pracą w danej dziedzinie. Na Facebooku mamy również możliwość wysłania wiadomości prywatnej do kandydatów, którzy dodali posty pod ogłoszeniami konkurencji. Jednak social media to nie tylko Facebook i LinkedIn. Dużą popularność zyskuje też TikTok, gdzie coraz więcej pracodawców publikuje ogłoszenia o pracę w formie wideo.
  • Strony firmowe: zamieszczenie ogłoszenia o pracę w zakładce Kariera na firmowej stronie internetowej to doskonały sposób na zwiększenie rozpoznawalności marki pracodawcy i dotarcie do kandydatów, którzy są zainteresowani pracą w konkretnej firmie.
  • Lokalne gazety i serwisy: w niektórych przypadkach może być uzasadnione zamieszczenie ogłoszenia o pracę w lokalnych gazetach lub serwisach internetowych. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk niższego szczebla, dla których lokalizacja jest kluczowym czynnikiem.

Agencje zatrudnienia

Współpraca z agencją zatrudnienia, która specjalizuje się w danej branży, może być dobrym sposobem na znalezienie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Agencje te mają dostęp do szerokiej bazy kandydatów i są w stanie przeprowadzić rzetelny proces rekrutacji.

Wiele agencji specjalizuje się także w poszukiwaniu kandydatów metodą direct search, czyli docieraniu kandydatów pasywnych, którzy nie szukają aktywnie nowej pracy. To bardzo efektywna metoda w przypadku poszukiwania talentów o rzadkich kompetencjach.

Współpraca z agencją zatrudnienia, która specjalizuje się w danej branży, może być dobrym sposobem na znalezienie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

System poleceń pracowników

Polecenia pracowników to często niedoceniany, ale bardzo efektywny sposób rekrutacji. Pracownicy mogą znać osoby, które są zainteresowane pracą w danej firmie i które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Warto stworzyć system motywacyjny dla pracowników, którzy rekomendują wartościowe osoby do pracy.

Targi pracy

Targi pracy to doskonała okazja do bezpośredniego spotkania z kandydatami i zaprezentowania im firmy oraz ofert pracy. Jest to również dobry sposób na poznanie kandydatów i oceny ich umiejętności interpersonalnych.

Na targach pracy warto zadbać o odpowiednią prezentację organizacji i tego, co może zaoferować kandydatom. Można to zrobić za pomocą stoiska firmowego, ulotek, prezentacji multimedialnych itp.

Rekrutacja zewnętrzna – przykładowe narzędzia:
- publikacja ogłoszeń o pracę na dedykowanych portalach
- media społecznościowe
- zakładka „Kariera” na firmowej stronie internetowej
- prasa i portale lokalne
- agencje pracy
- polecenia pracownicze
- targi pracy
- współpraca z biurami karier
- współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy

Metody rekrutacji: podsumowanie

Wybór między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną zależy od wielu czynników, takich jak specyfika stanowiska, strategia firmy, dostępność kandydatów i budżet. W rzeczywistości często połączenie tych dwóch metod może przynieść najlepsze rezultaty, zapewniając organizacji zarówno świeże spojrzenie, jak i wykorzystanie wewnętrznych zasobów.