Powoli zbliżamy się do sezonu jesienno-zimowego, w którym łatwo o zachorowanie, a dodatkowo wciąż mierzymy się z pandemią COVID-19, co sprawia, że warto przypomnieć sobie o podstawowych informacjach dotyczących zwolnienia lekarskiego w okresie zatrudnienia.

27.08.2020

Autor:

Agnieszka Szopik

W PowerJobs od 2020 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie miłośniczka literatury zainteresowana kulturą Japonii.

poradnik pracownika

Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje.

Powoli zbliżamy się do sezonu jesienno-zimowego, w którym łatwo o zachorowanie, a dodatkowo wciąż mierzymy się z pandemią COVID-19, co sprawia, że warto przypomnieć sobie o podstawowych informacjach dotyczących zwolnienia lekarskiego w okresie zatrudnienia.

Zwolnienie lekarskie potocznie zwane L4 (nazwa wywodzi się z dawnego oznaczenia tego formularza) od 01.12.2018 jest wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu pracownik nie musi go przynosić w ciągu 7 dni do firmy, jak to było kiedyś. Pracodawcy mogą zobaczyć L4 w systemie ZUS i na jego podstawie rozliczyć wynagrodzenie pracownika.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywasz po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po:

  • upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę);
  • upływie 90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (umowa zlecenie);
  • udokumentowaniu 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu Twojego ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Dokumenty potrzebne do uzyskania ubezpieczenia chorobowego

W jaki sposób możesz udokumentować okres ubezpieczenia chorobowego? Przedstawiając:

  • świadectwa pracy (z ostatniego miejsca pracy, jeśli przerwa w zatrudnieniu była nie dłuższa niż miesiąc lub świadectwa pracy z co najmniej 10 lat pracy);
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli ukończyłeś ją w ciągu ostatnich 90 dni.

Okres wyczekiwania

Jeśli zachorujesz przed nabyciem prawa do wynagrodzenia chorobowego (w tak zwanym okresie wyczekiwania), wówczas Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, nie jest ona jednak płatna. Gdy jednak w trakcie trwania choroby osiągniesz wymagany czas ubezpieczenia, należy Ci się wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia nabycia uprawnienia do płatnego zwolnienia.

Przykłady:

  1. Pani Alicja podjęła pracę 1. lutego 2020. Podpisała umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Na początku kwietnia złamała nogę. Ponieważ jej okres zatrudnienia w firmie jest dłuższy niż 30 dni (18 dni lutego + 31 dni marca) przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe od początku zwolnienia lekarskiego. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, ponieważ wymagany okres ubezpieczenia osiągnęła w firmie, w której obecnie pracuje.
  2. Pan Marek rozpoczął umowę o pracę 15. grudnia 2019. Źle się poczuł i 2 stycznia 2020 poszedł do lekarza, który skierował go na zwolnienie lekarskie. Ponieważ w firmie nie minął jeszcze wymagany okres zatrudnienia, został poproszony o dostarczenie dokumentów, które uprawniałyby go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Żona pana Marka dostarczyła świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy, obejmującego okres 01.03.2019-30.11.2019. Wynagrodzenie zostało wypłacone bez opóźnień, ponieważ na czas dostarczony został dokument poświadczający ponad 30 dni ubezpieczenia, zakończone nie później niż 30 dni od zatrudnienia w nowej firmie.
  3. Pan Krzysztof zatrudnił się do pracy 8. czerwca 2020, w której pracuje na podstawie umowy o pracę. Niestety 23. czerwca zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. W nowym miejscu pracy nie osiągnął 30 dni ubezpieczenia. Pan Krzysztof przysłał nowemu pracodawcy świadectwa pracy z kopalni, gdzie był zatrudniony w latach 1990-2005. Udowodnił tym samym 10-letni okres ubezpieczenia uprawniający go do wynagrodzenia chorobowego.
  4. Pani Magda ma dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Jedno z nich się przeziębiło i wymagało opieki. Poszła z dzieckiem do lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie. Pani Magdzie przysługuje opieka na dziecko (wymiar takiej opieki zależy od wieku dziecka: do 60 dni w roku na dziecko do 14. roku życia lub 14 dni w roku na dziecko powyżej 14. roku życia). Pracuje w firmie od września 2019 na podstawie umowy o pracę, dziecko zachorowało w styczniu 2020. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, okres ubezpieczenia w aktualnej firmie jest wystarczający do wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
  5. Kacper rozpoczął swoją pierwszą pracę 1. sierpnia 2019. Jest zatrudniony na umowę zlecenie i z jego wynagrodzenia odprowadzane są dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zachorował pod koniec września. Nie osiągnął jeszcze w firmie wymaganych 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Został poproszony o przyniesienie dokumentów uprawniających do płatnego L4. Dostarczył pracodawcy świadectwo ukończenia technikum z czerwca 2019. Ponieważ od czerwca do końca lipca nie upłynęło powyżej 90 dni, świadectwo szkolne jest wystarczające do przyznania prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące swojego zwolnienia chorobowego – nie wiesz, czy należy Ci się wynagrodzenie chorobowe lub poszukujesz informacji, jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa do tego świadczenia, skontaktuj się z naszym koordynatorem. Zapozna się z Twoją sytuacją i postara Ci się pomóc.

27.08.2020

Autor:

Agnieszka Szopik

W PowerJobs od 2020 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie miłośniczka literatury zainteresowana kulturą Japonii.