Poradnik pracownika

Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje.

Zwolnienie lekarskie potocznie zwane L4 (nazwa wywodzi się z dawnego oznaczenia tego formularza) od 01.12.2018 jest wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu pracownik nie musi go przynosić w ciągu 7 dni do firmy, jak to było kiedyś. Pracodawcy mogą zobaczyć L4 w systemie ZUS i na jego podstawie rozliczyć wynagrodzenie pracownika.

Przeczytaj również: Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywasz po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po:

 • upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę);
 • upływie 90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (umowa zlecenie);
 • udokumentowaniu 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu Twojego ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po:
- upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę);
- upływie 90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (umowa zlecenie);
- udokumentowaniu 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania ubezpieczenia chorobowego

W jaki sposób możesz udokumentować okres ubezpieczenia chorobowego? Przedstawiając:

 • świadectwa pracy (z ostatniego miejsca pracy, jeśli przerwa w zatrudnieniu była nie dłuższa niż miesiąc lub świadectwa pracy z co najmniej 10 lat pracy);
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli ukończyłeś ją w ciągu ostatnich 90 dni.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wynagrodzenia chorobowego:
- świadectwo pracy
LUB
- dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej

Sprawdź, na czyje wsparcie możesz liczyć w PowerJobs.

Okres wyczekiwania

Jeśli zachorujesz przed nabyciem prawa do wynagrodzenia chorobowego (w tak zwanym okresie wyczekiwania), wówczas Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, nie jest ona jednak płatna. Gdy jednak w trakcie trwania choroby osiągniesz wymagany czas ubezpieczenia, należy Ci się wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia nabycia uprawnienia do płatnego zwolnienia.

Przykłady:

 1. Pani Alicja podjęła pracę 1. lutego 2020. Podpisała umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Na początku kwietnia złamała nogę. Ponieważ jej okres zatrudnienia w firmie jest dłuższy niż 30 dni (18 dni lutego + 31 dni marca) przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe od początku zwolnienia lekarskiego. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, ponieważ wymagany okres ubezpieczenia osiągnęła w firmie, w której obecnie pracuje.
 2. Pan Marek rozpoczął umowę o pracę 15. grudnia 2019. Źle się poczuł i 2 stycznia 2020 poszedł do lekarza, który skierował go na zwolnienie lekarskie. Ponieważ w firmie nie minął jeszcze wymagany okres zatrudnienia, został poproszony o dostarczenie dokumentów, które uprawniałyby go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Żona pana Marka dostarczyła świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy, obejmującego okres 01.03.2019-30.11.2019. Wynagrodzenie zostało wypłacone bez opóźnień, ponieważ na czas dostarczony został dokument poświadczający ponad 30 dni ubezpieczenia, zakończone nie później niż 30 dni od zatrudnienia w nowej firmie.
 3. Pan Krzysztof zatrudnił się do pracy 8. czerwca 2020, w której pracuje na podstawie umowy o pracę. Niestety 23. czerwca zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. W nowym miejscu pracy nie osiągnął 30 dni ubezpieczenia. Pan Krzysztof przysłał nowemu pracodawcy świadectwa pracy z kopalni, gdzie był zatrudniony w latach 1990-2005. Udowodnił tym samym 10-letni okres ubezpieczenia uprawniający go do wynagrodzenia chorobowego.
 4. Pani Magda ma dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Jedno z nich się przeziębiło i wymagało opieki. Poszła z dzieckiem do lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie. Pani Magdzie przysługuje opieka na dziecko (wymiar takiej opieki zależy od wieku dziecka: do 60 dni w roku na dziecko do 14. roku życia lub 14 dni w roku na dziecko powyżej 14. roku życia). Pracuje w firmie od września 2019 na podstawie umowy o pracę, dziecko zachorowało w styczniu 2020. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, okres ubezpieczenia w aktualnej firmie jest wystarczający do wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
 5. Kacper rozpoczął swoją pierwszą pracę 1. sierpnia 2019. Jest zatrudniony na umowę zlecenie i z jego wynagrodzenia odprowadzane są dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zachorował pod koniec września. Nie osiągnął jeszcze w firmie wymaganych 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Został poproszony o przyniesienie dokumentów uprawniających do płatnego L4. Dostarczył pracodawcy świadectwo ukończenia technikum z czerwca 2019. Ponieważ od czerwca do końca lipca nie upłynęło powyżej 90 dni, świadectwo szkolne jest wystarczające do przyznania prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Jesteś w okresie wyczekiwania? Wynagrodzenie chorobowe Ci nie przysługuje.

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące swojego zwolnienia chorobowego – nie wiesz, czy należy Ci się wynagrodzenie chorobowe lub poszukujesz informacji, jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa do tego świadczenia, skontaktuj się z naszym koordynatorem. Zapozna się z Twoją sytuacją i postara Ci się pomóc.

Zobacz także: Sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii COVID-19

Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje. pj article 2020.11.23

Praca a COVID-19 – zasady postępowania w przypadku zachorowania lub kwarantanny.

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.