Poradnik pracownika

Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć.

Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – podstawowe informacje

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie na żądanie pracownika (zgodnie z art. 85 §5 kodeksu pracy). Oznacza to, że jeśli nie zgłosisz się do pracodawcy z prośbą o takie informacje, pracodawca nie musi za każdym razem ich udostępniać. Wiele firm decyduje się jednak na comiesięczne wręczanie pasków wynagrodzeń wszystkim pracownikom.

Można z takiego dokumentu wiele wyczytać, choć nie zawsze jest to łatwe. Wygląd i zawartość takiego paska są bardzo różne, co wynika między innymi ze składników wynagradzania w zakładzie pracy czy stosowanego systemu kadrowo-płacowego.

W artykule opiszę składniki wynagrodzenia na podstawie pasków wydawanych w PowerJobs osobom zatrudnionym na terenie kraju na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (na przykładzie umowy zlecenie). W innym artykule na naszym blogu można też znaleźć szczegółowy opis pasków wynagrodzeń dla pracowników delegowanych.

Rodzaj umowy

Pierwszą bardzo ważną informacją, jaką można wyczytać z paska wynagrodzeń jest rodzaj umowy. Tytuł ubezpieczenia wskazuje, na jakiej podstawie jesteś ubezpieczony w ZUS. Pierwsze dwie cyfry we pokazanym kodzie wskazują rodzaj umowy:

 • 01 oznacza umowę o pracę,
 • 04 oznacza umowę zlecenie, umowę agencyjną lub świadczenie usług.
Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego - rodzaj umowy
Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego - rodzaj umowy, określenie praca do emerytury lub renty

Kolejne dwie cyfry uszczegóławiają tę informację. Na przykład 0110 oznacza osobę zatrudnioną na umowę o pracę, podlegającą ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – to kod najczęściej w przypadku umów tego typu, a 0417 oznacza osobę pracującą na umowę zlecenie, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Piąta cyfra określa prawo do emerytury bądź renty:

 • 0 – pracownik nie ma prawa do emerytury lub renty,
 • 1 – pracownik ma prawo do emerytury,
 • 2 – pracownik ma prawo do renty.

Szósta cyfra określa stopień niepełnosprawności:

 • 0 – nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności,
 • 1 – ma lekki stopień niepełnosprawności,
 • 2 – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 3 – znaczny stopień niepełnosprawności.

Kod określa oddział NFZ, do którego pracownik jest zgłoszony. W tym wypadku jest to Śląski Oddział NFZ.

oddział NFZ

Wynagrodzenie i czas pracy

W tym miejscu znajdziesz stawkę. Może być wyrażona godzinowo (jak w pierwszym przykładzie) lub miesięcznie (jak w drugim przykładzie).

wymiar etatu, stawka
czas pracy

W lewym dolnym rogu znajdziesz informacje o czasie pracy. „N” to norma czasu pracy – w różnych miesiącach ma różne wartości, np. w grudniu z uwagi na kilka dni ustawowo wolnych od pracy jest niższa. „P” oznacza czas rzeczywiście przepracowany.

W powyższym przykładzie widzimy, że czas pracy w tych miesiącu był stosunkowo długi – aż 23 dni robocze, co daje 184 godziny. Pracownik przepracował 168 godzin i miał 2 dni urlopu. Jeśli Twoja praca rozliczana jest w stawce godzinowej, możesz z tej pozycji łatwo wyliczyć, ile zarabiasz miesięcznie (w każdym miesiącu kwota podstawowa będzie nieco inna ze względu na różną normę czasu pracy). Wystarczy przemnożyć ilość godzin przez stawkę godzinową. To jest Twoje wynagrodzenie zasadnicze.

Jeśli byłeś na L4, będzie to pokazane w wierszu ZUS.

Nadgodziny i dodatki do wynagrodzenia

Obok znajdziesz dodatki „ustawowe”, takie jak praca w godzinach nocnych czy nadgodziny z dodatkiem 50% lub 100% zależnie od tego, czy zostałeś w pracy dłużej czy przyszedłeś w czasie przysługującego Ci dnia wolnego. W powyższym przykładzie widać, że 56 godzin z przepracowanych 168 było godzinami nocnymi.

Poniżej znajdziesz wszystkie elementy wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek do pracy w godzinach nocnych,
 • wynagrodzenie za urlop,
 • zasiłek chorobowy (tzw. L4),
 • nadgodziny,
 • dodatek za pranie
 • i wszelkie premie obowiązujące na terenie zakładu pracy.

Obok znajdziesz ich wartość kwotową. Niektóre kwoty mogą być ujemne, np. składka na dodatkowe ubezpieczenie.

składki

Po zsumowaniu tych elementów otrzymujesz stawkę brutto.

Czas przejść do składek ZUS.

Składki ZUS

W kolumnach znajdziesz nazwy składek społecznych: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W wierszu wymienione są:

 • podstawa ubezpieczenia, czyli brutto,
 • ubezpieczony – składki potrącane z wynagrodzenia pracownika,
 • płatnik – składki opłacane przez pracodawcę; kwota ta nie wlicza się do wynagrodzenia brutto. Tyle firma dokłada np. do naszej emerytury.
składki ZUS

Ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie

Ta sekcja może najbardziej zainteresować zleceniobiorców. Nie pamiętasz, czy zgłosiłeś się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Jeśli w kolumnie „CHOR.” są podane kwoty (inne niż 0) oznacza to, że jesteś ubezpieczony i odprowadzasz składki. W razie choroby przysługuje Ci płatne L4, oczywiście pod warunkiem, że odprowadzałeś składki przez odpowiedni okres. Nie wiesz, jaki to okres i co powinieneś sprawdzić? Niedługo pojawi się na naszej stronie artykuł poświęcony temu zagadnieniu – obserwuj nas.

Zobacz: Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje.

Składki zdrowotne na umowie o pracę

Obok czasu pracy znajdziesz informacje o składkach zdrowotnych. Podstawa składki zdrowotnej to różnica między kwotą brutto a sumą składek ubezpieczonego.

Zaliczka na podatek dochodowy i ulga

ZAL.POD. to zaliczka na podatek dochodowy. Koszty uzyskania przychodu występują w dwóch wartościach: 250 zł, jeśli pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której wykonuje pracę lub 300 zł, jeśli pracownik wykonuje pracę poza miejscem swojego zamieszkania. Z przykładu wynika, że pracownik mieszka w tym samym mieście, w którym pracuje. Ulga to stała z góry ustalona kwota, którą możemy miesięcznie odliczyć od podatku. Emeryci i renciści mają uwzględniane ulgi w świadczeniach emerytalnych/rentowych. Jeśli dodatkowo wykonują pracę, to nie mogą już stosować ulgi w wynagrodzeniu. Jeśli zapomniałeś wypełnić PIT2 lub pracujesz na podstawie umowy zlecenia, ulga nie będzie dla Ciebie stosowana. Ale nie martw się! Możesz to zrobić w rozliczeniu rocznym.

podstawy wyliczania składek

Wynagrodzenie netto

Po odjęciu wszystkich składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, potrąceń dobrowolnych (np. na kartę Multisport), zajęć alimentacyjnych czy komorniczych (jeśli takie Cię dotyczą), otrzymasz kwotę netto, czyli to, co dostaniesz przelewem na konto.

kwota do wypłaty

Podsumowanie

W artykule objaśniłam najważniejsze składniki wynagrodzenia, jakie może znaleźć pracownik tymczasowy zatrudniony w PowerJobs. Pamiętaj, że w razie dodatkowych pytań lub niejasności zawsze możesz zwrócić się do swojego Koordynatora, który chętnie rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć. pj article 2021.11.25

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.