Poradnik pracownika

Praca a COVID-19 – zasady postępowania w przypadku zachorowania lub kwarantanny.

Trwająca ponad pół roku pandemia wymusiła częste zmiany w obostrzeniach i nowe rozporządzenia. Dotykają one wszystkich aspektów naszego życia, również pracy zawodowej. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego jeśli tylko zauważymy u siebie objawy zachorowania, musimy wiedzieć, jak postępować.

Zobacz także: Sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii COVID-19

W Internecie możemy znaleźć mnóstwo informacji na temat koronawirusa. Trudno jednak odszukać publikacje, które zawierają wytyczne dotyczące zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności w pracy związanych z COVID-19. W naszym artykule przedstawię przykładowe sytuacje, w tym skierowania na kwarantannę lub izolację wraz z procedurą postępowania i informowania pracodawcy. W innej publikacji znajdziesz podstawowe informacje o zwolnieniu lekarskim i wynagrodzeniu chorobowym.

Platforma Usług Elektronicznych – źródło informacji dla pracodawcy

Pracodawcy otrzymują informację o przebywaniu pracownika na kwarantannie lub izolacji domowej poprzez Platformę Usług Elektronicznych tzw. PUE. Platforma była wykorzystywana już wcześniej do przekazywania informacji o przebywaniu pracownika na zwolnieniu lekarskim. Widoczny na PUE wpis jest wystarczający do usprawiedliwienia absencji i ustalenia kwestii płacowych, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku zwolnienia lekarskiego.

Źródłem informacji o przebywaniu pracownika na kwarantannie i izolacji jest PUE – Platforma Usług Elektronicznych.

Jednak może się zdarzyć, że na Platformie nie pojawi się informacja o zwolnieniu lekarskim. Co musimy wówczas zrobić i jakie dokumenty należy przedstawić wówczas pracodawcy?

Komunikacja z pracodawcą podstawą dobrej współpracy

Kluczową wartością dobrej współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest komunikacja.

Naszym pracownikom często przypominamy, że w przypadku nieobecności w pracy są zobowiązani do poinformowania o jej powodzie i okresie nieobecności bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku absencji spowodowanych przez COVID-19 jest podobnie – pracownik zobowiązany jest do kontaktu zarówno z bezpośrednim przełożonym, jak i koordynatorem PowerJobs. Podczas kontaktu z koordynatorem ustalane są kwestie wpłynięcia informacji przez PUE lub ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów.

Rozpatrzmy kilka przykładowych sytuacji:

 1. Pracownik z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – kwarantanna/L-4
 2. Pracownik z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 – izolacja domowa
 3. Pracownik zamieszkujący z członkiem rodziny zakażonym SARS-CoV-2
 4. Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy

Pracownik z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – kwarantanna/L4

W przypadku, gdy pracownik dostrzega u siebie objawy COVID-19 powinien niezwłocznie podjąć kontakt z lekarzem, który zadecyduje o skierowaniu go na testy, zleci kwarantannę lub zwolnienie lekarskie. W tym przypadku na PUE powinna wpłynąć informacja o wystawieniu L-4 lub skierowaniu na kwarantannę, o długości której decyduje lekarz. Wówczas pracownik powinien poinformować przełożonego i Koordynatora o zaistniałej sytuacji oraz o długości nieobecności w pracy. Powinien także przekazać informację o wynikach wykonywanego testu, jeśli na taki zostanie skierowany. Pracownik Działu Kadr po otrzymaniu takiej informacji będzie także pilnował kwestii wpłynięcia informacji poprzez Platformę.

Pracownik z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa – izolacja domowa

W przypadku, gdy u pracownika zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem, wówczas kierowany jest na izolację domową. Taka informacja także wpływa na PUE Pracodawcy. Ważne jest, by informacja ta została przekazana również do przełożonych, którzy mogą zlecić badania wśród współpracowników zakażonego Pracownika.

Jesteś zakażony wirusem SARS-CoV-2? Obowiązuje Cię izolacja domowa. | Praca a COVID

Pracownik zamieszkujący z członkiem rodziny zakażonym SARS-CoV-2

To wyjątkowy przypadek – wyjątkowy, bo jest to jedyna sytuacja, w której informacja o zleconej wobec pracownika na kwarantannie z tytułu zamieszkiwania z osobą zakażoną, nie jest przekazywana za pośrednictwem PUE. W tym przypadku pracownik zmuszony jest do odbycia kwarantanny w wymiarze okresu izolacji, jakiemu podlega osoba zakażona, licząc od dnia uzyskania przez nią pozytywnego wyniku testu + 7 dodatkowych dni. W tym przypadku, poza przekazaniem informacji należy także w ciągu 3 dni po powrocie do pracy przedłożyć pracodawcy stosowne oświadczenie, które będzie stanowiło podstawę do usprawiedliwienia absencji i wypłaty świadczeń. Oświadczenie to powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Druk oświadczenia jest dostępny u Koordynatora.

Dziecko lub inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy

Na kwarantannę pracownik kierowany może być także w przypadku styczności z potencjalnie zakażonymi członkami jego rodziny. Często pracownicy trafiają na kwarantannę lub korzystają ze zwolnienia z tytułu opieki, będąc rodzicami dziecka, które np. w przedszkolu mogło mieć styczność z osobą zarażoną. Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak, jak choroba dziecka lub innego członka rodziny i w tym przypadku pracownik rozliczany jest na zasadach zasiłku opiekuńczego.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie pracownika o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie takie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy wydaje Koordynator na prośbę pracownika.

Twoje dziecko trafiło na izolację lub kwarantannę? Przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy.

Skierowanie na kwarantannę w czasie przebywania w pracy

Jaka jest procedura postępowania w przypadku, gdy dowiadujemy się o zaleceniach dotyczących kwarantanny w trakcie pracy lub kierowani jesteśmy na nią od dnia, w którym byliśmy w pracy?

Co zostanie nam wypłacone – wynagrodzenie za pracę czy świadczenie chorobowe?

 • Sytuacja 1 – przed uzyskaniem informacji o konieczności poddania się kwarantannie pracownik jest w pracy i ma za sobą np. 4 przepracowane godziny. Wówczas niezwłocznie informuje on przełożonego o zaistniałej sytuacji i jeśli zostaje zwolniony do domu w trakcie pracy, należy mu się wynagrodzenie chorobowe wraz z wyrównaniem za przepracowane w tym dniu godziny.
 • Sytuacja 2 – pracownik przepracował cały dzień, a wieczorem otrzymał informację, że zlecona względem niego kwarantanna obejmuje ten dzień – w tej sytuacji pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Praca a COVID-19 – podsumowanie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że waga informacji jest dziś bardzo duża. Dzięki świadomej i odpowiedzialnej postawie pracowników, pracodawcy mogą zadbać o pozostałe zatrudnione osoby.

Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest najważniejsze. Dbaj o siebie i swoich najbliższych.

Życzymy Wam dużo zdrowia! W razie potrzeby i dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami.

Praca a COVID-19 – zasady postępowania w przypadku zachorowania lub kwarantanny. pj article 2021.01.28

Praca za granicą w dobie COVID-19. Na co zwrócić uwagę, planując wyjazd do Niemiec i Francji?

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.