Czy oferta pracy tymczasowej oznacza, że proponowane zatrudnienie jest krótkookresowe? Kto jest pracodawcą – agencja pracy tymczasowej czy firma, w której jest wykonywana praca? Na te (i inne) pytania odpowiadam w artykule.

30.09.2021

Autor:

Marta Charkiewicz

W PowerJobs odpowiedzialna za rekrutacje pracowników na rynku polskim. W swojej codziennej pracy tworzy plany i strategie rekrutacji poprzez analizowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dokonuje selekcji CV, administruje bazą dokumentów aplikacyjnych, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne oraz aktywnie poszukuje kandydatów. W wolnym czasie sięga po dobrą książkę, film, a także sztukę teatralną.

poradnik pracownika

Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Czy oferta pracy tymczasowej oznacza, że proponowane zatrudnienie jest krótkookresowe? Kto jest pracodawcą – agencja pracy tymczasowej czy firma, w której jest wykonywana praca? Na te (i inne) pytania odpowiadam w artykule.

Praca tymczasowa to zatrudnienie pracownika o okresowym charakterze – przejściowym, sezonowym lub doraźnym. Maksymalny czas zatrudnienia to 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy między trzema podmiotami:

  • pracownikiem tymczasowym,
  • agencją pracy tymczasowej,
  • pracodawcą użytkownikiem.

Ważne! Agencje nie pobierają od kandydatów wynagrodzenia za usługi rekrutacyjne.

praca tymczasowa - podmioty

 

Zasady wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik zleca agencji pracy dostarczenie pracownika o właściwych kwalifikacjach w celu wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie. Warto przy okazji wspomnieć, kim jest pracodawca użytkownik. Jest to podmiot korzystający z pracy danej osoby, tj. wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie. Pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej podpisują odpowiednią umowę, określającą szczegóły współpracy. Zadaniem agencji są działania rekrutacyjne lub wyszukanie odpowiedniego kandydata w swojej bazie, a następnie zatrudnienie go i oddelegowanie do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, pod jego bezpośrednim kierownictwem – pracownik wykonuje swoje zadania u pracodawcy użytkownika.

 

Agencja pracy tymczasowej – twój pracodawca

Pracownik tymczasowy tak naprawdę posiada dwóch pracodawców. Pierwszy to agencja pracy tymczasowej, czyli właściwy pracodawca, z którym wiąże go umowa o pracę i który kieruje go do wykonywania danej pracy (u pracodawcy użytkownika). Ten drugi natomiast to pracodawca użytkownik. Pracownicy tymczasowi mogą działać w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, w zależności od indywidualnego podejścia do każdej osoby i zapotrzebowania firmy, w której jest wykonywana praca. Agencja zajmuje się pełną obsługą kadrowo-płacową pracowników tymczasowych – prowadzi dokumentację, nalicza i wypłaca wynagrodzenia, wydaje zaświadczenia i świadectwa pracy.

 

Praca tymczasowa a podstawa prawna

Wytyczne dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika regulują przepisy Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa określa, jakie obowiązki w związku z powierzaniem pracy tymczasowej spoczywają na agencji pracy tymczasowej, a jakie – na pracodawcy użytkowniku. Kwestie niewyjaśnione w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych podlegają Kodeksowi pracy (w przypadku umów o pracę tymczasową) lub Kodeksowi cywilnemu (w przypadku umów zleceń)

 

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – umowa

Pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasowej lub umowy-zlecenia. Umowa-zlecenie zawierana z agencją pracy tymczasowej niczym nie różni się od każdej innej umowy- zlecenia. Z kolei umowa o pracę tymczasową i umowa o pracę różnią się m.in. wymiarem urlopu wypoczynkowego czy długością okresu wypowiedzenia. Każda umowa o pracę tymczasową jest zawierana na czas określony.

 

Zalety pracy tymczasowej

Sezonowość – dla młodych osób uczących się bądź od razu po ukończeniu nauki to idealne rozwiązanie, aby pójść do pośrednika pracy i zatrudnić się na krótki okres czasu. Niejednokrotnie dzięki szybkiemu procesowi rekrutacji zatrudnienie jest możliwe nawet z dnia na dzień.

Skrócony proces rekrutacyjny – wieloetapowość procesu rekrutacyjnego nie jest wymagana na niższe stanowiska pracy (np. na stanowiska produkcyjne czy magazynowe). Chęć i gotowość do podjęcia pracy w magazynie bądź zakładzie produkcyjnym jest jednym z czynników, które kwalifikują kandydata do pozytywnego przejścia rekrutacji.

Łatwość zatrudnienia – w obecnych czasach większość formalności z kandydatem można załatwić zdalnie. Wystarczy przesłać swoje CV, a agencja skontaktuje się z kandydatem i szybko dostosuje ofertę pracy do jego preferencji.

Szansa na dłuższą współpracę – praca tymczasowa daje możliwość sprawdzenia pracownika i jest często traktowana przez pracodawców jako okres próbny. Jeśli pracownik sprawdzi się, to jest duża szansa, że zostanie on zatrudniony na dłuższy czas – wówczas już bezpośrednio u pracodawcy, u którego wypełnia obowiązki zawodowe.

zalety pracy tymczasowej

 

Podsumowanie

Praca tymczasowa może być idealnym rozwiązaniem dla kandydatów, którym zależy na znalezieniu pracy niemalże od ręki. Warto pamiętać, że „tymczasówka” może mieć swoją kontynuację – jeśli dana osoba sprawdzi się w pracy, a pracodawca będzie miał zapotrzebowanie na pracownika stałego, jest szansa na propozycję bezpośredniego zatrudnienia.

30.09.2021

Autor:

Marta Charkiewicz

W PowerJobs odpowiedzialna za rekrutacje pracowników na rynku polskim. W swojej codziennej pracy tworzy plany i strategie rekrutacji poprzez analizowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dokonuje selekcji CV, administruje bazą dokumentów aplikacyjnych, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne oraz aktywnie poszukuje kandydatów. W wolnym czasie sięga po dobrą książkę, film, a także sztukę teatralną.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia jej prawidłowego i spersonalizowanego funkcjonowania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies – szczegółowe informacje o ich działaniu znajdziesz w Polityce Prywatności. Zamknij

×

Powered by WhatsApp Chat

×