Poradnik pracownika

Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Praca tymczasowa to zatrudnienie pracownika o okresowym charakterze – przejściowym, sezonowym lub doraźnym. Maksymalny czas zatrudnienia to 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy między trzema podmiotami:

  • pracownikiem tymczasowym,
  • agencją pracy tymczasowej,
  • pracodawcą użytkownikiem.

Ważne! Agencje nie pobierają od kandydatów wynagrodzenia za usługi rekrutacyjne.

praca tymczasowa - podmioty: pracownik tymczasowy; pracodawca użytkownik; agencja pracy tymczasowej

Zasady wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik zleca agencji pracy dostarczenie pracownika o właściwych kwalifikacjach w celu wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie. Warto przy okazji wspomnieć, kim jest pracodawca użytkownik. Jest to podmiot korzystający z pracy danej osoby, tj. wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie. Pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej podpisują odpowiednią umowę, określającą szczegóły współpracy. Zadaniem agencji są działania rekrutacyjne lub wyszukanie odpowiedniego kandydata w swojej bazie, a następnie zatrudnienie go i oddelegowanie do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, pod jego bezpośrednim kierownictwem – pracownik wykonuje swoje zadania u pracodawcy użytkownika.

Zobacz także: Jak wrócić do pracy w NGK Ceramics?

Agencja pracy tymczasowej – Twój pracodawca

Pracownik tymczasowy tak naprawdę posiada dwóch pracodawców. Pierwszy to agencja pracy tymczasowej, czyli właściwy pracodawca, z którym wiąże go umowa o pracę i który kieruje go do wykonywania danej pracy (u pracodawcy użytkownika). Ten drugi natomiast to pracodawca użytkownik. Pracownicy tymczasowi mogą działać w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, w zależności od indywidualnego podejścia do każdej osoby i zapotrzebowania firmy, w której jest wykonywana praca. Agencja zajmuje się pełną obsługą kadrowo-płacową pracowników tymczasowych – prowadzi dokumentację, nalicza i wypłaca wynagrodzenia, wydaje zaświadczenia i świadectwa pracy.

Praca tymczasowa a podstawa prawna

Wytyczne dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika regulują przepisy Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa określa, jakie obowiązki w związku z powierzaniem pracy tymczasowej spoczywają na agencji pracy tymczasowej, a jakie – na pracodawcy użytkowniku. Kwestie niewyjaśnione w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych podlegają Kodeksowi pracy (w przypadku umów o pracę tymczasową) lub Kodeksowi cywilnemu (w przypadku umów zleceń)

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – umowa

Pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasowej lub umowy zlecenia. Umowa zlecenie zawierana z agencją pracy tymczasowej niczym nie różni się od każdej innej umowy  zlecenia. Z kolei umowa o pracę tymczasową i umowa o pracę różnią się m.in. wymiarem urlopu wypoczynkowego czy długością okresu wypowiedzenia. Każda umowa o pracę tymczasową jest zawierana na czas określony.

Przeczytaj także: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Zalety pracy tymczasowej

Sezonowość – dla młodych osób uczących się bądź od razu po ukończeniu nauki to idealne rozwiązanie, aby pójść do pośrednika pracy i zatrudnić się na krótki okres czasu. Niejednokrotnie dzięki szybkiemu procesowi rekrutacji zatrudnienie jest możliwe nawet z dnia na dzień.

Skrócony proces rekrutacyjny – wieloetapowość procesu rekrutacyjnego nie jest wymagana na niższe stanowiska pracy (np. na stanowiska produkcyjne czy magazynowe). Chęć i gotowość do podjęcia pracy w magazynie bądź zakładzie produkcyjnym jest jednym z czynników, które kwalifikują kandydata do pozytywnego przejścia rekrutacji.

Łatwość zatrudnienia – w obecnych czasach większość formalności z kandydatem można załatwić zdalnie. Wystarczy przesłać swoje CV, a agencja skontaktuje się z kandydatem i szybko dostosuje ofertę pracy do jego preferencji.

Szansa na dłuższą współpracę – praca tymczasowa daje możliwość sprawdzenia pracownika i jest często traktowana przez pracodawców jako okres próbny. Jeśli pracownik sprawdzi się, to jest duża szansa, że zostanie on zatrudniony na dłuższy czas – wówczas już bezpośrednio u pracodawcy, u którego wypełnia obowiązki zawodowe.

zalety pracy tymczasowej

Pracownikowi na umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się więcej w artykule: Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Podsumowanie

Praca tymczasowa może być idealnym rozwiązaniem dla kandydatów, którym zależy na znalezieniu pracy niemalże od ręki. Warto pamiętać, że „tymczasówka” może mieć swoją kontynuację – jeśli dana osoba sprawdzi się w pracy, a pracodawca będzie miał zapotrzebowanie na pracownika stałego, jest szansa na propozycję bezpośredniego zatrudnienia.

Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć? pj article 2020.03.25 v2

Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć

Dowiedz się więcej