Podstawowe warunki, jakie dotyczą zatrudnienia na umowę o pracę czy umowę-zlecenie zna chyba każdy, kto rozpoczął swoją karierę zawodową. A jakie zasady obowiązują przy zatrudnieniu na umowę o pracę tymczasową? Jaki jest wymiar urlopu, okres wypowiedzenia i wysokość wynagrodzenia? O tym przeczytasz więcej w artykule.

25.11.2021

Autor:

Agnieszka Szopik

W PowerJobs od 2020 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie miłośniczka literatury zainteresowana kulturą Japonii.

poradnik pracownika

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Podstawowe warunki, jakie dotyczą zatrudnienia na umowę o pracę czy umowę-zlecenie zna chyba każdy, kto rozpoczął swoją karierę zawodową. A jakie zasady obowiązują przy zatrudnieniu na umowę o pracę tymczasową? Jaki jest wymiar urlopu, okres wypowiedzenia i wysokość wynagrodzenia? O tym przeczytasz więcej w artykule.

W czasie rozmów kwalifikacyjnych, gdy kandydat stara się o pracę tymczasową, bardzo często pada pytanie, czym właściwie jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie. Przede wszystkim umowa o pracę tymczasową to szczególny rodzaj umowy o pracę. Ten rodzaj umowy regulują osobne przepisy – Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z późniejszymi zmianami. To, co nie jest objęte ustawą, podlega (jak każda umowa o pracę), Kodeksowi pracy. Ustawa reguluje takie kwestie, jak m.in. długość wypowiedzenia czy uprawnienia urlopowe. W tym szczególnym rodzaju umowy o pracę występuje dwóch pracodawców: Pracodawca (agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika) oraz Pracodawca Użytkownik (firma, w której pracownik wykonuje obowiązki zawodowe). Okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy.

Zobacz także: Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Praca tymczasowa – składki społeczne i zdrowotne

W pierwszej kolejności jest to umowa o pracę i jak w przypadku każdej umowy o pracę są odprowadzane składki ZUS-owskie. Do tych składek należą m.in.:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe
  • zdrowotne.

Składki emerytalne i rentowe są odprowadzane na przyszłą emeryturę i ewentualną rentę. Dzięki odprowadzaniu składek chorobowych pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego (potocznie zwanego L4), opiekuńczego, macierzyńskiego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Składki zdrowotne pozwalają bezpłatne korzystać z pomocy lekarskiej w ramach NFZ. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową to okres oskładkowany, więc wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury i renty oraz pozwala na odpowiednie zwiększenie wymiaru urlopu w przypadku podejmowania kolejnych zatrudnień na umowę o pracę.

składki na umowie o pracę tymczasową: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Prawo do urlopu a umowa o pracę tymczasową

Po każdych 30 dniach zatrudnienia pracownik tymczasowy nabywa prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego. Łatwo policzyć, że w ciągu roku nabywamy prawo do 24 dni urlopu. Jest to urlop niezależny od innych czynników – stażu pracy, urlopu wykorzystanego u wcześniejszego pracodawcy czy wymiaru godzin w pracy tymczasowej.

Przykłady

  1. Pracujesz w systemie 12-godzinnym? Przysługują ci 2 pełne dni urlopu wypoczynkowego.
  2. Wykorzystałeś w danym roku 20 dni urlopu u poprzedniego pracodawcy? Po rozpoczęciu pracy tymczasowej nadal masz prawo do 2 dni urlopu po przepracowanych 30 dniach.
  3. Nie masz stażu pracy uprawniającego do zwiększenia wymiaru urlopu i na podstawie umowy o pracę przysługuje ci 20 dni urlopu? Na umowie o pracę tymczasową nadal masz 24 dni w ciągu roku.

Przeczytaj również: Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Okres wypowiedzenia w pracy tymczasowej

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w ramach podpisanej umowy z agencją pracy tymczasowej. Jeśli umowa o pracę tymczasową jest zawarta na czas do 14 dni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli umowa jest zawarta na okres powyżej 14 dni, wówczas obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia (liczony od soboty, tzn. jeśli złożysz wypowiedzenie w poniedziałek 1.10, to wypowiedzenie zaczyna się liczyć od soboty 6.10 i kończy 13.10. Jeśli złożysz wypowiedzenie w piątek 5.10, to jego bieg również zaczyna się w sobotę 6.10 i kończy 13.10).

Okresy wypowiedzenia na umowie o pracę tymczasową (3 dni, gdy umowa jest zawarta na okres do 14 dni; 14 dni, gdy umowa jest zawarta na okres powyżej 14 dni)

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową jest zawsze umową na czas określony. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje maksymalny czas trwania zatrudnienia u danego Pracodawcy Użytkownika. Wynosi on 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Po przepracowaniu w firmie A z ramienia agencji pracy XY osiemnastu miesięcy jako pracownik tymczasowy masz kilka opcji, które przedstawiam w poniższych przykładach.

Przykłady zatrudnienia po 18 miesiącach

  1. Możesz zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie A, pracować nadal za pośrednictwem agencji  XY w innej firmie lub skorzystać z usług innej agencji np. agencji ZX pod warunkiem, że nie będzie ona pośredniczyć między tobą a  firmą A.
  2. Możesz też zawsze zatrudnić się u dowolnego innego pracodawcy, bez pośrednictwa agencji, ale to już zupełnie inna historia, na którą nie ma wpływu wcześniejsze zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej i jego długość.

Wynagrodzenie w pracy tymczasowej

I kolejna istotna kwestia – zarobki. Ustawa jest w tej kwestii bardzo precyzyjna. Jeśli pracujesz na umowie o pracę tymczasową na takim samym stanowisku (dotyczy to nazwy stanowiska, obowiązków i kwalifikacji) jak inny pracownik zatrudniony w tym zakładzie na podstawie umowy o pracę, powinieneś mieć takie samo wynagrodzenie (lub podlegać takiemu samemu zaszeregowaniu i odpowiednim widełkom płacowym). Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i premii czy sposobu naliczania nadgodzin.

Pracując na umowie o pracę tymczasową, otrzymasz takie samo wynagrodzenie jak pracownik zatrudniony w tym zakładzie na podstawie umowy o pracę na takim samym stanowisku (lub podlegać pod to samo zaszeregowanie i odpowiednie do tego widełki płacowe). Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, premii i sposobu naliczania nadgodzin.

Podsumowanie

Jest kilka istotnych różnic pomiędzy umową o pracę tymczasową a umową o pracę i podejmując zatrudnienie, warto o tych różnicach wiedzieć oraz poznać prawa pracownika tymczasowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, dopytaj o niejasne dla ciebie kwestie naszych rekruterów i koordynatorów. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pracy tymczasowej.

25.11.2021

Autor:

Agnieszka Szopik

W PowerJobs od 2020 roku, gdzie jako specjalista ds. rekrutacji odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych oraz planowanie strategii rekrutacyjnej przy uwzględnieniu profilu i oczekiwań pracodawcy. Prywatnie miłośniczka literatury zainteresowana kulturą Japonii.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia jej prawidłowego i spersonalizowanego funkcjonowania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies – szczegółowe informacje o ich działaniu znajdziesz w Polityce Prywatności. Zamknij

×

Powered by WhatsApp Chat

×