Poradnik pracownika

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

W czasie rozmów kwalifikacyjnych, gdy kandydat stara się o pracę tymczasową, bardzo często pada pytanie, czym właściwie jest umowa o pracę tymczasową i jakie są warunki zatrudnienia na jej podstawie.

Przede wszystkim umowa o pracę tymczasową to szczególny rodzaj umowy o pracę. Ten rodzaj umowy regulują osobne przepisy – Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku, z późniejszymi zmianami. To, co nie jest objęte ustawą, podlega (jak każda umowa o pracę), Kodeksowi pracy. Ustawa reguluje takie kwestie, jak m.in. długość wypowiedzenia czy uprawnienia urlopowe. W tym szczególnym rodzaju umowy o pracę występuje dwóch pracodawców: Pracodawca (agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika) oraz Pracodawca Użytkownik (firma, w której pracownik wykonuje obowiązki zawodowe). Okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy.

Zobacz także: Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Praca tymczasowa – składki społeczne i zdrowotne

W pierwszej kolejności jest to umowa o pracę i jak w przypadku każdej umowy o pracę są odprowadzane składki ZUS-owskie. Do tych składek należą m.in.:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe
 • zdrowotne.

Składki emerytalne i rentowe są odprowadzane na przyszłą emeryturę i ewentualną rentę. Dzięki odprowadzaniu składek chorobowych pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego (potocznie zwanego L4), opiekuńczego, macierzyńskiego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Składki zdrowotne pozwalają bezpłatne korzystać z pomocy lekarskiej w ramach NFZ. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową to okres oskładkowany, więc wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury i renty oraz pozwala na odpowiednie zwiększenie wymiaru urlopu w przypadku podejmowania kolejnych zatrudnień na umowę o pracę.

składki na umowie o pracę tymczasową

Prawo do urlopu a umowa o pracę tymczasową

Po każdych 30 dniach zatrudnienia pracownik tymczasowy nabywa prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego. Łatwo policzyć, że w ciągu roku nabywamy prawo do 24 dni urlopu. Jest to urlop niezależny od innych czynników – stażu pracy, urlopu wykorzystanego u wcześniejszego pracodawcy czy wymiaru godzin w pracy tymczasowej.

Przykłady

 1. Pracujesz w systemie 12-godzinnym? Przysługują ci 2 pełne dni urlopu wypoczynkowego.
 2. Wykorzystałeś w danym roku 20 dni urlopu u poprzedniego pracodawcy? Po rozpoczęciu pracy tymczasowej nadal masz prawo do 2 dni urlopu po przepracowanych 30 dniach.
 3. Nie masz stażu pracy uprawniającego do zwiększenia wymiaru urlopu i na podstawie umowy o pracę przysługuje ci 20 dni urlopu? Na umowie o pracę tymczasową nadal masz 24 dni w ciągu roku.

Przeczytaj również: Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Okres wypowiedzenia w pracy tymczasowej

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w ramach podpisanej umowy z agencją pracy tymczasowej. Jeśli umowa o pracę tymczasową jest zawarta na czas do 14 dni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia. Jeśli umowa jest zawarta na okres powyżej 14 dni, wówczas obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia (liczony od soboty, tzn. jeśli złożysz wypowiedzenie w poniedziałek 1.10, to wypowiedzenie zaczyna się liczyć od soboty 6.10 i kończy 13.10. Jeśli złożysz wypowiedzenie w piątek 5.10, to jego bieg również zaczyna się w sobotę 6.10 i kończy 13.10).

okres wypowiedzenia na umowie o pracę tymczasową

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową jest zawsze umową na czas określony. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje maksymalny czas trwania zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika. Wynosi on 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Po przepracowaniu w firmie A z ramienia agencji pracy XY osiemnastu miesięcy jako pracownik tymczasowy masz kilka opcji, które przedstawiam w poniższych przykładach.

Przykłady zatrudnienia po 18 miesiącach

 1. Możesz zostać zatrudniony bezpośrednio w firmie A, pracować nadal za pośrednictwem agencji  XY w innej firmie lub skorzystać z usług innej agencji np. agencji ZX pod warunkiem, że nie będzie ona pośredniczyć między Tobą a  firmą A.
 2. Możesz też zawsze zatrudnić się u dowolnego innego pracodawcy, bez pośrednictwa agencji, ale to już zupełnie inna historia, na którą nie ma wpływu wcześniejsze zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej i jego długość.

Wynagrodzenie w pracy tymczasowej

I kolejna istotna kwestia – zarobki. Ustawa jest w tej kwestii bardzo precyzyjna. Jeśli pracujesz na umowie o pracę tymczasową na takim samym stanowisku (dotyczy to nazwy stanowiska, obowiązków i kwalifikacji) jak inny pracownik zatrudniony w tym zakładzie na podstawie umowy o pracę, powinieneś mieć takie samo wynagrodzenie (lub podlegać takiemu samemu zaszeregowaniu i odpowiednim widełkom płacowym). Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i premii czy sposobu naliczania nadgodzin.

wynagrodzenie w pracy tymczasowej | umowa o pracę tymczasową

Podsumowanie

Jest kilka istotnych różnic pomiędzy umową o pracę tymczasową a umową o pracę i podejmując zatrudnienie, warto o tych różnicach wiedzieć oraz poznać prawa pracownika tymczasowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, dopytaj o niejasne dla ciebie kwestie naszych rekruterów i koordynatorów. Chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pracy tymczasowej.

Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć pj article 2022.03.23

Zapotrzebowanie na rynku pracy w 2022 roku

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.