Poradnik pracownika

Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu?

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy – nabywanie prawa do urlopu

W myśl przepisów Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji Pracodawcy Użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny, nie jest on także w żaden sposób podzielny. Należy jednak pamiętać, że jest on pomniejszany w przypadku nieobecności z tytułu urlopu bezpłatnego oraz nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej. W tych przypadkach prawo do jego nabycia przesuwa się o liczbę dni nieobecności tego typu. Urlop w pracy tymczasowej nie jest zależny od stażu pracy, zdobytego wykształcenia, wymiaru zatrudnienia czy też systemu pracy.

Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni. | Praca tymczasowa a urlop

Zobacz także: Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

WAŻNE!
Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.

Przykład 1: Pracownik rozpoczął zatrudnienie z dniem 10.02.2020 r. prawo do urlopu będzie nabywał co 30 dni pozostawania w dyspozycji Pracodawcy, czyli: 10.03.2020, 09.04.2020, 09.05.2020, 08.06.2020, 08.07.2020, 07.08.2020 itd.

Przykład 2: Pracownik rozpoczął zatrudnienie z dniem 10.02.2020 r., ale w dniach 20-21.02.2020 korzystał z 2 dni urlopu bezpłatnego, a 1.04.2020 z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności otrzymał NN, w tym przypadku 2 dni należnego urlopu przypadać będą w dniach: 12.03.2020, 12.04.2020, 12.05.2020, 11.06.2020, 11.07.2020, 10.08.2020 itd.

Jak skorzystać z urlopu?

Sposób wykorzystania urlopu uregulowany jest w art. 10 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z jego zapisami agencja pracy tymczasowej i Pracodawca Użytkownik mają możliwość ustalenia trybu udzielenia tego urlopu oraz uzgodnienia sposobu, w jaki urlop wykorzystany zostanie przez pracownika tymczasowego tzn.: w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego Pracodawcy Użytkownika.

Jak to wygląda w praktyce? W PowerJobs pracownicy gromadzą dni urlopowe przez cały okres zatrudnienia za naszym pośrednictwem i w porozumieniu z bezpośrednimi przełożonymi wykorzystują go w wybranym przez siebie terminie.

Należy w tym wypadku pamiętać, by każdorazowo przed korzystaniem z dnia urlopowego wypełnić u pracodawcy wniosek urlopowy, który jest podstawą do późniejszej wypłaty wynagrodzenia za dzień wolny od pracy. Druki wniosków dostępne są u przełożonych oraz koordynatorów PowerJobs.

Czy wiesz, kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Przeczytaj artykuł.

Urlop na żądanie w okresie pierwszych 6 m-cy

Warto mieć też na uwadze, że dla pracownika wykonującego pracę tymczasową w okresie co najmniej 6 miesięcy ma zastosowanie art. 167[2] Kodeksu Pracy, dający prawo do korzystania z urlopu na żądanie. Oznacza to, że jeżeli pracownik świadczył pracę przez okres krótszy, uprawnienie to mu nie przysługuje. Co to oznacza w praktyce? Wnioskować o taki urlop można, ale należy liczyć się z prawem pracodawcy do jego odmowy.

A gdy zdarzy się… urlop okolicznościowy

Każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do dodatkowych dni wolnych z tytułu ślubu, narodzin lub zgonu najbliższych mu osób. Liczba dni urlopu uzależniona jest od okoliczności oraz stopnia spokrewnienia i wygląda następująco:

 • Dwa dni urlopu otrzyma pracownik w przypadku: ślubu lub urodzenia się jego dziecka. Taki sam czas wolny będzie mu przysługiwał również z powodu zgonu i pogrzebu małżonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Warto dodać, że dwudniowy urlop okolicznościowy może być wykorzystany w częściach.
 • Dzień urlopu przysługuje natomiast w przypadku ślubu dziecka oraz zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Wymiar urlopu okolicznościowego
- 1 dzień: ślub dziecka, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
- 2 dni: ślub, urodzenia dziecka, zgon i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jak udokumentować urlop okolicznościowy zgodnie z RODO?

Dziś pracodawcy nie proszą już o dostarczanie aktów potwierdzających okoliczność wnioskowanego urlopu, natomiast w celu ustalenia wymiaru należnego urlopu potrzebują wniosku urlopowego zawierającego następujące dane: imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, data złożenia wniosku, termin urlopu okolicznościowego, powód korzystania z tego urlopu oraz podpis pracownika.

Przykład: Pan Tomasz złożył u Przełożonego wniosek o urlop okolicznościowy z powodu organizacji własnego ślubu. Pracownik złożył pracodawcy stosowne oświadczenie, że 15 lutego 2020 r. bierze ślub i w związku z tą okolicznością chciałby skorzystać z 1 dnia urlopu, tj. w piątek 14 lutego 2020r. Natomiast drugą część tego urlopu pracownik chciałby wykorzystać 18 lutego 2020 r. Jest to poprawne i w przypadku, gdy w ten sposób rozdzielony urlop cały czas ma związek ze ślubem Pracownika, zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za czas wolny od pracy.

Praca tymczasowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W przypadku niewykorzystania całego należnego urlopu w okresie zatrudnienia, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny. Tym samym Twój urlop nie przepada. Pamiętaj, że nie możesz dni urlopowych przenieść do kolejnego pracodawcy. Ekwiwalent jest wypłacany razem z Twoim ostatnim wynagrodzeniem.

Często pojawiają się pytania, w jaki sposób ekwiwalent urlopowy jest naliczany. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Nie wykorzystałeś urlopu przed końcem umowy? Za niewykorzystany urlop przysługuje Ci ekwiwalent pieniężny.

Wszelkie kwestie w zakresie urlopów reguluje art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości o sposób wypełnienia wniosków, liczbę dni pozostałego do wykorzystania urlopu lub innych zagadnień, zawsze możesz liczyć na pomoc koordynatora PowerJobs. Pamiętaj, jesteśmy tu dla Ciebie!

Praca tymczasowa a urlop, czyli kiedy i jak można skorzystać z urlopu? 2 pj article

Na czyje wsparcie mogę liczyć w agencji pracy PowerJobs?

Dowiedz się więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.