Artykuły

Wsparcie agencji pracy tymczasowej w procesie onboardingu pracowników

Pierwsze dni w nowej pracy niemal zawsze są stresujące. Nowe środowisko, zasady i procedury, a do tego otoczenie składające się z zupełnie nowych ludzi. Jednak start nowo zatrudnianego pracownika wcale nie musi być trudny – dziś pracodawcy coraz częściej decydują się na wsparcie pracownika w tym trudnym okresie, wykorzystując do tego techniki związane z procesem onboardingu. Czym jest ten proces i dlaczego jest tak ważny? Jak agencja pracy tymczasowej może Cię wesprzeć w przeprowadzeniu onboardingu?

Czym jest onboarding?

Onboarding jest procesem polegającym na wdrożeniu, adaptacji i aklimatyzacji pracownika w nowym dla niego środowisku pracy. Ma na celu wprowadzenie świeżo zatrudnionego pracownika w codzienne obowiązki oraz zasady panujące w organizacji. Obejmuje zarówno różnego rodzaju szkolenia wdrażające, jak również wszelkie działania pomagające pracownikowi w integracji i budowaniu więzi łączących go z organizacją.

Onboarding zakłada, że jeśli weźmiemy pod uwagę uczucia i potrzeby pracownika, nie tylko zmniejszymy poziom jego stresu, ale zadbamy o zadowolenie, które bez wątpienia przełoży się na jego efektywność już od pierwszych dni pracy. Zadowolony pracownik to zaangażowany pracownik, który lubi swoją firmę i chce się z nią związać na dłużej – a to bez wątpienia stanowi jedno z największych wyzwań na dzisiejszym rynku pracy.

Dlaczego onboarding jest tak ważny?

Dziś już na etapie rekrutacji pozyskanie pracownika nie należy do najłatwiejszych zadań. Co więcej, proces zatrudniania często jest długotrwały i kosztowny, dlatego też tak ważne jest zapobieganie rotacji pracowników.

Dobrze zaplanowany i realizowany program onboardingu może w tym pomóc. To kluczowy krok w procesie tworzenia pozytywnego doświadczenia pracownika, który ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie rotacji w zespole, lepszą atmosferę, jak również większą motywację i zaangażowanie pracowników.

Onboarding to przede wszystkim:

  • szansa na integrację z zespołem i zniesienie barier, co przyczynia się do większej efektywności,
  • okazja do doprecyzowania oczekiwań i rozwiania wątpliwości pracownika, dzięki czemu spada ryzyko wystąpienia nieporozumień czy też późniejszego rozczarowania,
  • szybsza adaptacja przekładająca się na samodzielność i produktywność już od samego początku zatrudnienia,
  • większa identyfikacja pracownika z organizacją,
  • ciągły rozwój firmy, ale i dbałość o wizerunek – dbałość o pracowników przekłada się na pozytywne opinie o firmie w mediach społecznościowych i portalach oceniających pracodawców.

Rola agencji pracy tymczasowej w onboardingu pracowników

Świadomość pracodawców z korzyści, jakie płyną z onboardingu, rośnie z każdym dniem. Jak w tym procesie może pomóc agencja zatrudnienia, z którą współpracujesz?

To właśnie agencja pracy tymczasowej jest pierwszym źródłem wiedzy o Twojej firmie i to ona jako pierwsza w Twoim imieniu buduje relacje z nowym pracownikiem. Warto, by agencja czynnie uczestniczyła w prowadzonym przez Ciebie procesie onboardingu, wspierając Cię m.in. w:

  • Tworzeniu szablonu onboardingowego, mającego na celu wdrożenie pracownika w tzw. 4C organizacji, czyli:

Compliance (procedury) – etap administracyjny, zapewnienie zgodności działania z regulacjami prawnymi i ustalonymi normami. To etap zwiazany z dopełnieniem wszelkich formalności przed zatrudnieniem, to także przygotowanie miejsca pracy budujące u nowego pracownika przekonanie, że naprawdę ktoś tu na niego czeka.

Clarification (zadania i cele) – cele, wartości i kierunek, w jakim zmierza organizacja. To etap prezentacji zadań i oczekiwań wobec pracownika, ukazania struktury panującej w organizacji oraz roli, jaką będzie pełnił w niej nowy pracownik.

Culture (kultura) – to kultura organizacji, wzory i normy zachowań w niej obowiązujące. Dzięki temu etapowi nowy pracownik wie, co wypada, a czego nie.

Connection (relacje) – element adaptacji pracownika, wiążący się z integracją z zespołem i poczuciem misji firmy. Jest gwarancją identyfikacji pracownika z firmą i jego aklimatyzacji w zespole.

  • Wdrożeniu procesu z odpowiednim wyprzedzeniem. Onboarding zakłada rozpoczęcie działań zaraz po rekrutacji nowego pracownika, jednocześnie przed jego dołączeniem do firmy. Jednym z dobrze sprawdzających się działań pre-onboardingowych jest kontakt z nowym pracownikiem, mający na celu przekazanie informacji o terminie i godzinie spotkania, o tym co czeka go pierwszego dnia oraz zapoznanie z harmonogramem onboardingu.
  • Tworzeniu checklisty onboardingowej – listy kontrolnej procesu, mającej na celu usprawnienie wdrożenia nowego pracownika, ale i weryfikację, czy nic nie zostało pominięte.
  • Wyznaczeniu mentora – wsparcie doświadczonego pracownika jest nieocenione dla kogoś, kto dopiero zaczyna pracę. Dodatkowym wsparciem pozostawać będzie także czuwąjący nad pracownikiem z ramienia agencji pracy tymczasowej koordynator.
  • Uzyskaniu oceny onboardingu – po zakończeniu procesu warto jest dowiedzieć się, jak nowy pracownika ocenia onbarding i poznać ewentualne sugestie zmian. Dane te pomoże Ci zebrać agencja, z którą współpracujesz.
Wsparcie agencji pracy tymczasowej w procesie onboardingu pracowników pj article 2020.07.02

Rola koordynatora w agencji pracy tymczasowej

Czytaj artykuł

Podsumowanie

Niektórzy pracodawcy wciąż lekceważą onboarding, nie dostrzegając korzyści, jakie płyną z jego przeprowadzenia. Agencje zatrudnienia, które współpracują z wieloma organizacjami i na bieżąco śledzą trendy, mogą pomóc Ci wyjść poza utarte schematy i rzucić światło na obszary, których dotąd nie zauważałeś, bądź nie wydawały Ci się istotne. Odpowiednio przeprowadzone wdrożenie nowych pracowników z całą pewnością przełoży się na ich zaangażowanie, większą wydajność i zmniejszenie rotacji pracowników w firmie.