Artykuły

Rekrutacje wewnętrzne vs zewnętrzne – szanse i zagrożenia

Wraz z umacnianiem się rynku pracownika w Polsce, firmy musiały zmienić swoje podejście do rekrutacji. Jeszcze jakiś czas temu kwestie pozyskiwania kandydatów były traktowane po macoszemu, jednak dynamiczny rozwój gospodarczy i spadek bezrobocia wymusiły na pracodawcach konieczność dostosowania się do nowych realiów. Przedsiębiorcy i rekruterzy muszą coraz częściej walczyć o pracownika i wdrażać nowe, nierzadko niestandardowe metody rekrutacji.

Pracodawcy mają do wyboru dwie ścieżki pozyskiwania pracowników. Pierwsza zakłada korzystanie z własnych zasobów, a nabór nowego pracownika wiąże się z awansem pionowym lub poziomym. Drugą możliwością jest korzystanie z zewnętrznych kanałów, co ma na celu przyciągnięcie nowych kandydatów.

W moim artykule wyjaśnię, czym różnią się rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne, a także przedstawię zalety i wady obu rozwiązań.

Rekrutacje wewnętrzne

Najprościej ujmując, rekrutacje wewnętrzne opierają się na osobach zatrudnionych w organizacji. Takie podejście zakłada poszukiwanie we własnych strukturach potencjalnych kandydatów na otwarte stanowisko. Aby taka rekrutacja była skuteczna, należy zaprojektować przejrzysty proces i następnie zakomunikować go pracownikom. Informacje o dostępnych wakatach powinny być dostępne dla wszystkich osób z organizacji np. w intranecie, gdzie pracownik może sprawdzić także wykaz kompetencji, wymagań i obowiązków na danym stanowisku.

Zalety rekrutacji wewnętrznych

Niewątpliwą zaletą rekrutacji wewnętrznej jest niski koszt pozyskania kandydata – nie ma potrzeby publikacji ogłoszeń na płatnych portalach czy uruchamiania kampanii w innych kanałach. Co więcej, zredukowany zostaje także koszt onboardingu, gdyż kandydat pochodzący z rekrutacji wewnętrznej zna już firmę. Kolejna zaleta to promocja i rozwój personelu, ponieważ przejście pracownika z jednego działu do innego postrzegane jest jako awans i daje mu możliwość doskonalenia zawodowego. Sam czas trwania procesu również jest znacznie krótszy niż w przypadku tradycyjnej, zewnętrznej rekrutacji.

Wady rekrutacji wewnętrznych

Rekrutacja wewnętrzna posiada także pewne wady. Przede wszystkim ogranicza dopływ tzw. „świeżej krwi” do firmy, co może skutkować pewną stagnacją. Innym minusem może być osłabienie działu, z którego pracownik zostaje przejęty.

Rekrutacje zewnętrzne

Rekrutacje zewnętrzne są skierowane do osób spoza organizacji. W zależności od stopnia wyspecjalizowania stanowiska, wymagają użycia większego wachlarza metod i kanałów dotarcia do kandydatów. W przypadku stanowisk niskiego i średniego szczebla będą to:

  • ogłoszenia na portalach branżowych – w sieci dostępnych jest wiele serwisów płatnych i bezpłatnych, takich jak np. pracuj.pl, olx.pl, praca.pl, infopraca.pl itp.,
  • system poleceń – wiele firm wdraża systemy poleceń, w których każdy (nie tylko pracownik) może polecić kogoś na konkretne stanowisko,
  • social media – media społecznościowe, takie jak Facebook czy LinkedIn dają możliwość publikowania ogłoszeń o pracę,
  • współpraca z urzędami pracy – publikacja ogłoszeń za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy,
  • korzystanie z pomocy agencji zatrudnienia – przekazanie zadań związanych z pozyskaniem pracowników zewnętrznemu podmiotowi.

Czytaj także: 6 sposobów na skuteczną rekrutację

Natomiast w przypadku stanowisk specjalistycznych będą to dodatkowo:

  • direct search – bezpośrednie docieranie do osób, które nie poszukują aktywnie nowego zatrudnienia,
  • executive search – aktywne i bezpośrednie docieranie do kandydatów, rekrutowanych najczęściej na najwyższe stanowiska kierownicze (rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy oczekiwania klienta w stosunku do kandydatów są bardzo wysokie).

W tym przypadku często mamy do czynienia z rozbudowanymi, wieloetapowymi procesami, gdyż wymagana jest weryfikacja kandydata na wielu płaszczyznach. Rekrutacje specjalistyczne z reguły składają się z wywiadów, testów weryfikujących kompetencje twarde, Assessment Center czy testów psychologicznych. Niewątpliwie zaletą rozbudowanego procesu rekrutacyjnego jest możliwość dokładnego zweryfikowania kompetencji kandydata oraz możliwość zaobserwowania jego pracy w różnych warunkach.

Zalety rekrutacji zewnętrznych

Rekrutacja zewnętrzna pozwala na dotarcie do dużej liczby zróżnicowanych kandydatów, często o unikalnych kwalifikacjach czy pożądanym doświadczeniu i – co za tym idzie – rozwój organizacji. Każda nowa osoba w firmie wnosi do niej swoje pomysły, które warto brać pod uwagę przy planowaniu działań. Tego typu rekrutacja umożliwia także budowanie marki pracodawcy na rynku pracy, czyli tzw. employer branding.

Wady rekrutacji zewnętrznych

Jedną z głównych wad rekrutacji zewnętrznej mogą być jej koszty oraz dłuższy czas trwania procesu. To z kolei, biorąc pod uwagę trwający od wielu lat rynek pracownika, może powodować rezygnację kandydatów, którzy chcą możliwie szybko rozpocząć pracę w nowej firmie. Z rekrutacjami zewnętrznymi wiąże się także ryzyko wywołania konfliktów w organizacji w wyniku awansowania nowo pozyskanych pracowników, kosztem pracowników z większym stażem.

rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne - porównanie zalet

Podsumowanie

Każda organizacja, która staje przed wyzwaniem obsadzenia nowych stanowisk, musi zastanowić się nad odpowiednią strategią, aby pozyskać najlepszych pracowników. Odpowiedni sposób rekrutacji to szansa na znalezienie najlepszych, zmotywowanych kandydatów. Włączając nowe osoby do firmy, trzeba zadbać, aby zespół zachował wewnętrzną równowagę. Osoby, które go tworzą, powinny pełnić wszystkie istotne role oraz posiadać umiejętności, które umożliwią mu efektywne i płynne funkcjonowanie.

Przeczytaj artykuł: Firmy w procesie zmian. Jak komunikować zmiany pracownikom?