Poradnik pracownika

Uprawnienia UDT na wózki widłowe – podstawowe informacje

Jeśli masz doświadczenie w pracy magazynowej lub poszukujesz pracy w branży logistycznej, z pewnością zetknąłeś się z terminem uprawnień UDT. Ten rodzaj kwalifikacji ostatnio bardzo zyskuje na popularności, a coraz więcej pracodawców wymaga tych kwalifikacji od przyszłych pracowników.

W artykule wyjaśnię, czym są uprawnienia UDT, jakie urządzenia im podlegają oraz jakie są warunki uzyskania certyfikatu. Ze względu na szeroki zakres tego zagadnienia, w publikacji skupię się na uprawnieniach UDT do obsługi wózków widłowych.

Co to jest UDT?

Na początku wyjaśnienie skrótu. UDT to Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja, której uprawnienia i zakres działalności jest zapisany w ustawie. Podstawowym aktem prawnym, określającym kompetencje tego urzędu jest Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 r.

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

Ustawa o Dozorze Technicznym, poza określeniem, czym jest UDT i jakie są jego kompetencje, precyzuje także, jakie urządzenia podlegają nadzorowi UDT. Określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. Do tych urządzeń zaliczają się m.in. urządzenia transportu bliskiego. Wśród tych urządzeń można wymienić:

 • suwnice;
 • żurawie;
 • dźwigi budowlane i osobowe;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe.

W pracy magazynowej potrzebne są uprawnienia UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Wózki jezdniowe podnośnikowe – rodzaje

Wózki jezdniowe podnośnikowe to pojazdy z napędem elektrycznym lub spalinowym. Są one wykorzystywane w magazynach przy załadunkach, rozładunkach oraz transporcie towarów. Za ich pomocą umieszczane są towary w odpowiednich lokalizacjach w regałach.
Wyróżniamy 4 rodzaje wózków jezdniowych:

 • paletowe z napędem,
 • widłowe,
 • boczne,
 • przegubowe.

wyróżniamy 4 rodzaje wózków jezdniowych: paletowe z napędem, widłowe, boczne, przegubowe.

W jakiej pracy przydadzą się uprawnienia na wózek widłowy?

Zdobycie uprawnień UDT na wózki widłowe daje możliwość wykonywania pracy w charakterze operatora wózków widłowych i pracownika magazynowego, który w swoich obowiązkach ma za zadanie przewozić towar w magazynie. Magazynierzy z takimi kwalifikacjami mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie oraz większą liczbę ofert pracy.

Szukasz pracy w logistyce? Sprawdź najnowsze oferty w Polsce i Niemczech!

Imienne uprawnienia na wózek widłowy – przed zmianą przepisów

Jeszcze do niedawna zdobycie uprawnień pozwalających na kierowanie wózkiem widłowym nie wymagało zdawania państwowego egzaminu. Wystarczyło odbyć szkolenie, prowadzone najczęściej przez kierownika magazynu lub zakładu. Takie uprawnienia obowiązywały wyłącznie w miejscu pracy na czas trwania umowy.

Po zmianie przepisów w 2018 roku, możliwe jest zdobycie uprawnień na wózki widłowe tylko poprzez zdanie egzaminu państwowego UDT.

Czy można jeździć wózkiem widłowym bez uprawnień UDT?

Posiadacze imiennych uprawnień na wózki widłowe mogą nadal operować tymi pojazdami, ale muszą liczyć się z koniecznością przystąpienia do państwowego egzaminu UDT, jeśli chcą nadal pracować na stanowisku operatora wózka widłowego. Ważność dotychczasowych kwalifikacji jest zależna od daty ich uzyskania. Zgodnie z przepisami, uprawnienia są ważne:

 • do 31 grudnia 2023 r. (uprawnienia uzyskane do 31 grudnia 2004 r.)
 • do 31 grudnia 2026 r. (uprawnienia uzyskane do 31 grudnia 2014 r.)
 • do 31 grudnia 2027 r. (uprawnienia uzyskane od 1 stycznia 2015 r.)

Od 1 stycznia 2028 r. każda osoba obsługująca wózek widłowy będzie musiała mieć uprawnienia UDT.

Myślisz o pracy w magazynie w Niemczech? Przeczytaj wywiad: Zalety pracy za granicą dla par

Termin ważności uprawnień na wózki widłowe

Od 1 czerwca 2019 r. wszystkie wydawane uprawnienia na wózki widłowe są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat. Termin ważności jest zależny od rodzaju pojazdów:

 • 5-letni termin ważności uprawnień dotyczy wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem z wysięgnikiem oraz możliwością unoszenia operatora z ładunkiem,
 • 10-letni termin ważności dotyczy uprawnień na ten sam rodzaj pojazdów, ale bez możliwości unoszenia operatora z ładunkiem.

Uprawnienia UDT są terminowe. Ich ważność wynosi 5 lub 10 lat

Przedłużenie terminu ważności uprawnień UDT

Uprawnienia UDT można przedłużyć bezpłatnie. Taki wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Należy do niego dołączyć oświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat minimum przez 3 lata pracowałeś, obsługując wózek widłowy.

Zobacz także: CV pracownika fizycznego – wskazówki i porady praktyczne

Egzamin UDT na wózki jezdniowe

Egzamin UDT składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej egzaminowany wypełnia test, składający się 15 pytań. Bazę pytań można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Część praktyczna składa się z dwóch etapów – pytanie egzaminatora oraz wykonanie zadanego manewru wózkiem widłowym. Na stronie Urzędu można również zapoznać się z opisem zagadnień i manewrów.

Egzamin UDT składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Ile kosztuje egzamin UDT na wózki widłowe?

Koszt egzaminu jest zależny od tego, na jaką kategorię wózka widłowego chcesz uzyskać uprawnienia.

Możliwe są dwie kategorie:

 • wyższa –  uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • niższa – obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, które wcześniej zaliczały się do kategorii II WJO (np. wózki czołowe, podestowe, boczne) i III WJO (np. wózki prowadzone).

Cena za kurs i egzamin jest zależna od powyższych kategorii. Koszt wyrobienia uprawnień „wyższych” wynosi 950 zł, a „niższych” 800 zł. W cenie zawarte jest szkolenie, egzamin, a także materiały szkoleniowe i obsługa formalności związanych z egzaminem. Warto zaznaczyć, że koszt egzaminu może ulec zmianie.

Egzamin UDT ze szkoleniem to wydatek od 800 do 950 zł

Podsumowanie

Uprawnienia UDT są niezbędne, jeśli chcesz pracować jako operator wózka widłowego. Warto uzyskać takie kwalifikacje, by mieć możliwość lepszego wynagrodzenia oraz dostęp do większej liczby ofert pracy w branży logistycznej.

Uprawnienia UDT na wózki widłowe – podstawowe informacje pj article 2021.09.29

Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Przeczytaj

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.