Coroczne rozliczenie z fiskusem może sprawić wiele trudności. Jak rozliczyć się z podatku, gdy pracowałeś we Francji? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

poradnik pracownika

Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji?

Coroczne rozliczenie z fiskusem może sprawić wiele trudności. Jak rozliczyć się z podatku, gdy pracowałeś we Francji? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Formalności we Francji

Wszystkim osobom fizycznym zobowiązanym do składania we Francji deklaracji podatkowej francuskie organy podatkowe nadają numer NIF, czyli numer identyfikacji podatkowej (Numéro d’Identification Fiscale). Jest on nadawany przy rejestracji danej osoby w bazie danych administracji podatkowej. Od 1 stycznia 2019 roku odprowadzany jest tak zwany francuski podatek u źródła (PAS). Oznacza to, że w przypadku wynagrodzeń otrzymanych na podstawie umowy o pracę, pracodawca pobiera podatek u źródła i przekazuje kwotę pobranego podatku urzędowi skarbowemu.

Formalności w Polsce

Dochód uzyskany za granicą i opodatkowany we Francji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce i w tym przypadku stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Nie oznacza to jednak, że pracownik jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania rocznego w polskim urzędzie skarbowym, bowiem dochód uzyskany za granicą jest brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny w Polsce.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

  • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
  • pracownik będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć rozliczenie PIT z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dokumenty, terminy, opłaty

 

Do końca lutego każdego roku do pracowników wysyłany jest druk PIT 11, w roku 2020 w lutym została rozesłana również francuska nota informacyjna, na podstawie której możliwe jest złożenie zeznania rocznego w urzędzie francuskim.

PowerJobs Sp. z o.o. chcąc ułatwić swoim pracownikom delegowanym formalności związane z rozliczeniem, podjęło współpracę z zagranicznym biurem podatkowym, które dokona złożenia zeznania w odpowiednim urzędzie. Aby tak się stało, w styczniu następującym po roku, którego dotyczy rozliczenie roczne, pracownik powinien dostarczyć do nas wypełniony, przygotowany przez nas corocznie druk pełnomocnictwa, w którym wyznaczy reprezentanta we Francji.

Pytając o druk można zapytać też o cenę usługi rozliczenia, która jest uzależniona od stopnia skomplikowania danego rozliczenia. Cena usługi wynosi około 600zł (w przypadku gdy jedynym źródłem dochodu we Francji były dochody za pracę w naszej spółce) lub 900 zł (w przypadku gdy osoba rozliczająca się osiągnęła dochody we Francji z kilku źródeł).

W drugim przypadku, aby można było dokonać rozliczenia, oprócz wypełnionych druków konieczne jest także dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozliczenia od innych pracodawców (dokumentu o osiągniętych przychodach i ilościach dni oddelegowania w danych miesiącach rozliczeniowych).

Druk upoważnia reprezentanta we Francji do:

  • sporządzenia i podpisania deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych za dany rok,
  • otrzymywania od francuskiej administracji podatkowej wszelkiej korespondencji podatkowej.

W rozliczeniu podatku zagranicznego pomagamy do 28 lutego 2020.