Raporty

Raport: Analiza sytuacji na rynku pracy w marcu 2022

W marcu odsetek osób bez pracy w Polsce ponownie spadł i jest jednym z najniższych w Europie. Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2022 wyniosła 5,4 proc. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, bezrobocie w Polsce osiągnęło poziom 6,4 proc.

Co prawda eksperci z Konfederacji Lewiatan przewidywali, że ze względu na możliwość rejestrowania się w urzędach pracy obywateli Ukrainy, bezrobocie rejestrowane może wzrosnąć. Jednak poprawa w statystykach może wynikać m.in. ze zwiększenia popytu na pracowników sezonowych w gastronomii, hotelarstwie i rolnictwie.

Zobacz nasz raport, w którym analizujemy sytuację na rynku pracy w oparciu o najnowsze dane.

pobierz-raport

 

Pobierz raport