Raporty

Raport: Analiza sytuacji na rynku pracy w lutym 2022

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2022 ponownie wyniosła 5,5 proc. (wg danych GUS). Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, wskaźnik ten osiągnął wartość 6,6 proc. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy nieznacznie zmalała w stosunku do stycznia i wyniosła 921,8 tys.

W najbliższym czasie dla rynku pracy w Polsce bardzo duże znaczenie będą miały ruchy migracyjne, które z jednej strony wiążą się z przyjazdem do naszego kraju kobiet uciekających przed wojną, a z drugiej powrotem do Ukrainy znacznej liczby mężczyzn. Eksperci z Konfederacji Lewiatan przewidują, że w marcu stopa bezrobocia wzrośnie właśnie ze względu na obywateli Ukrainy, którzy będą rejestrować się w urzędach pracy.

pobierz-raport

 

Pobierz raport