Raporty

Raport: Analiza sytuacji na rynku pracy w listopadzie 2022

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na niezmiennym od września poziomie i w listopadzie ponownie wyniosło 5,1 proc. Nieznacznie wzrosła liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy – w listopadzie było to nieco powyżej 800 tys., wobec 796 tys. w październiku.

Co prawda w ostatnim miesiącu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu nieznacznie wzrósł (choć wciąż pozostaje na recesyjnym poziomie), presja inflacyjna słabnie, a łańcuchy dostaw zaczynają się odbudowywać, to analitycy nie popadają w przesadny optymizm. Konfederacja Lewiatan przewiduje wzrost bezrobocia w perspektywie 2023 do 6-6,8 proc. Za kilka miesięcy będziemy mogli ocenić, czy tym razem prognozy się sprawdzą.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem z rynku pracy.

pobierz-raport