Po czyjej stronie leży przygotowanie dokumentacji pracowniczej dla pracownika, który wykonuje dla nas usługi outsourcingu?

Przygotowanie dokumentacji dla pracownika wykonującego usługi outsourcingu leży po stronie agencji zatrudnienia.