Co składa się na pełny koszt outsourcingu?

W outsourcingu klient płaci za wykonany zakres prac – nie ma stawek za pracę pracownika, a za zrealizowanie konkretnego procesu. Warunki cenowe są kalkulowane i każdorazowo ustalane z klientem w momencie analizy przyjmowanego do outsourcingu procesu.