Co muszę zapewnić pracownikom, którzy wykonują dla nas usługi outsourcingu?

Zazwyczaj klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza tymi, które są wyszczególnione w wycenie usługi outsourcingowej. Zwykle także odzież, szkolenie i materiały związane z wykonywaniem usługi zapewnia agencja, jednak wszystko zależy od preferencji klienta.

W ramach wykonywania usługi niektóre czynności są realizowane z wykorzystaniem sprzętu (np. wózki widłowe) i materiałów eksploatacyjnych (np. folia, palety itp.) będących własnością klienta.

Zazwyczaj klient zapewnia również podstawowe elementy socjalne w postaci kuchni, toalety, szatni czy dostępu do wody pitnej.