Raporty

Przemysł i rynek pracy na Śląsku w 2021 roku – liczby, analizy, prognozy

2020 rok był trudnym czasem dla przedsiębiorców. Pojawiły się wyzwania, które zmusiły firmy do przewartościowania celów biznesowych, m.in. potrzeba zmiany strategii rekrutacyjnej, konieczność dywersyfikacji łańcucha dostaw, spadek koniunktury oraz budowanie strategii długoterminowej w dynamicznych warunkach. Jaka przedsiębiorstwa z branży przemysłowej poradziły sobie z tymi wyzwaniami?

W PowerJobs zebraliśmy dane dotyczące rynku pracy i sektora przemysłowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i przedstawiamy je w raporcie „Przemysł i rynek pracy na Śląsku w 2021 roku”. Proponujemy także działania, jakie mogą podjąć przedsiębiorcy, aby stawić czoła wyzwaniom nowej rzeczywistości.

W raporcie „Przemysł i rynek pracy na Śląsku w 2021 roku” poruszamy następujące zagadnienia:

  • sytuacja w sektorze przemysłowym i na rynku pracy w Polsce,
  • rynek pracy i rozwój stref ekonomicznych w woj. śląskim,
  • wyzwania rekrutacji w branży przemysłowej,
  • wyzwania dla rynku w najbliższych latach.

pobierz-raport

 

Pobierz raport