Raporty

Raport: Analiza sytuacji na rynku pracy w marcu 2021

Według najnowszych danych GUS w marcu 2021 r. bezrobocie spadło o 0,1 p. proc. w porównaniu z lutym i wyniosło 6,4 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych spadła o ponad 21 tys., jednak w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wzrosła o prawie 170 tys.

Sytuacja na rynku pracy jest kształtowana głównie decyzjami rządu związanymi z pandemią i obostrzeniami. W najbliższym czasie możemy się spodziewać odmrażania gospodarki, w tym handlu, gastronomii czy turystyki, co przełoży się na przyspieszenie wzrostu zatrudnienia.

W najnowszych raportach analizujemy aktualną sytuację na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem dwóch województw – śląskiego i małopolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

pobierz-raport

 

Pobierz raport dla województwa śląskiego

 

 

pobierz-raport

 

Pobierz raport dla województwa mazowieckiego