Pracownicze plany kapitałowe

Zapoznaj się z dokumentacją w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego PowerJobs Sp. z o.o.

Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych

Karta wyborcza

Protokół