Poradnik pracownika

Jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Temat prawidłowego wyliczania okresu wypowiedzenia i długości jego trwania interesuje każdego, kto planuje zmienić pracę lub został zwolniony przez pracodawcę. Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia, od którego dnia zaczyna się liczyć jego bieg i czy za ten czas należy się wynagrodzenie – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Okres wypowiedzenia – podstawowe informacje

Okres wypowiedzenia to czas od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcy) do momentu zakończenia współpracy. To, jaka jest długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie i rodzaju zawartej umowy o pracę. Przepisy określające zasady dotyczące czasu trwania i liczenia terminu rozpoczęcia okresu wypowiedzenia reguluje Kodeks pracy.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie i rodzaju zawartej umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia a formy zatrudnienia

W jakich formach zatrudnienia obowiązuje okres wypowiedzenia? Dotyczy to umów o pracę:

 • umowy na okres próbny,
 • umowy na czas określony,
 • umowy na czas nieokreślony,
 • umowy na zastępstwo,
 • umowy o pracę tymczasową.

UWAGA! Okres wypowiedzenia nie dotyczy umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia), chyba że w umowie zawarto taki zapis.

Zobacz także: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Umowa zawarta na okres próbny jest często pierwszą umową podpisywaną między pracownikiem a pracodawcą. Może być zawarta na czas do 3 miesięcy. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na czas do 2 tygodni,
 • tydzień, jeśli umowa została zawarta na czas powyżej 2 tygodni,
 • dwa tygodnie, jeśli umowa została zawarta na czas 3 miesięcy.

Długość okresu wypowiedzenia na umowie na czas określony i nieokreślony

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy na czas określony Kodeks pracy przewiduje:

 • 2 tygodnie okresu wypowiedzenia dla czasu zatrudnienia do 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia dla zatrudnienia powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące okresu wypowiedzenia dla zatrudnienia trwającego powyżej 3 lat.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony
•	2 tygodnie | zatrudnienie do 6 miesięcy
•	1 miesiąc | zatrudnienie powyżej 6 miesięcy
•	3 miesiące | zatrudnienia trwające powyżej 3 lat

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo

W przypadku tego rodzaju umowy o pracę obowiązują te same okresy wypowiedzenia jak w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony. Tu również długość wypowiedzenia jest zależna od stażu pracy w danej firmie.

Okres wypowiedzenia w umowie o pracę tymczasową

Podobnie jak w przypadku umów o pracę, okres wypowiedzenia w umowie o pracę tymczasową jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w danej firmie i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na czas do 14 dni,
 • tydzień, jeśli umowa została zawarta na czas powyżej 14 dni.

Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia? Poznaj 10 kluczowych różnic!

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Należy podkreślić, że dzień złożenia wypowiedzenia nie jest jednoznaczny z faktem, że od tego dnia liczy się bieg wypowiedzenia. Wszystko zależy od tego, jaki obowiązuje Cię okres wypowiedzenia – czy jest liczony w dniach, tygodniach lub też miesiącach. Poniżej znajdziesz wszystkie dostępne możliwości wraz z przykładami.

Jak liczy się okres wypowiedzenia liczony w dniach?

Jeśli obowiązuje Cię 3-dniowy okres wypowiedzenia, jego bieg zaczyna liczyć się od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. Przy obliczeniu pod uwagę bierze się dni robocze (dni pracy pracownika).  

Przykład 1

Pracownik wypowiedział umowę o pracę na okres próbny po 10 dniach od zatrudnienia. Wypowiedzenie złożył 2 stycznia 2024 roku. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się kolejnego dnia, czyli 3 stycznia. Ostatnim dzień wypowiedzenia i jednocześnie umowy będzie piątek 5 stycznia.

Przykład 2

Pracownik po 5 dniach pracy wypowiedział umowę o pracę tymczasową (umowa była zawarta na 14 dni). Wypowiedzenie zostało złożone w piątek 12 stycznia. Ponieważ zgodnie z grafikiem pracownika sobota 13.01 jest pracująca, wlicza się ona do okresu wypowiedzenia i jest pierwszym dniem wypowiedzenia. Niedziela, jako dzień wolny, nie liczy się do okresu wypowiedzenia. Współpraca kończy się 3 dnia okresu wypowiedzenia, czyli we wtorek 16.01.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

W przypadku umowy o pracę, gdzie wypowiedzenie wynosi tydzień lub dwa tygodnie, okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszej soboty występującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Zasada liczenia biegu wypowiedzenia od soboty obowiązuje niezależnie od dnia tygodnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Zatrudnienie kończy się w następną sobotę (w przypadku tygodniowego wypowiedzenia) lub w kolejną sobotę (w przypadku 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia).

Przykład 1

Pracownik złożył wypowiedzenie we wtorek 9 stycznia 2024 r. Obowiązuje go tygodniowe wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia zaczyna w sobotę 13 stycznia i kończy się w sobotę 20 stycznia.

Przykład 2

Pracownik przedstawił pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w czwartek 18 stycznia 2024 r. Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w sobotę 20 stycznia. Okres wypowiedzenia kończy się 3 lutego.

Miesięczny okres wypowiedzenia

Miesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. W tym przypadku okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład 1

Pracownik, którego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, złożył wypowiedzenie 17 stycznia 2024 roku. Wypowiedzenie rozpocznie swój bieg 1 lutego. Współpraca (i tym samym wypowiedzenie) zakończy się z dniem 29 lutego.

Przykład 2

Pracownik złożył wypowiedzenie 31 stycznia. Okres wypowiedzenia będzie trwał od 1 lutego do 29 lutego.

3-miesięczny okres wypowiedzenia

Bieg okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach liczy się podobnie, jak w przypadku miesięcznego wypowiedzenia. Niezależnie od dnia złożenia wypowiedzenia, wypowiedzenie liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca i kończy ostatniego dnia 3 miesiąca.

Przykład 1

Pracownik złożył wypowiedzenie 25 stycznia 2024 roku. Okres wypowiedzenia rozpocznie się 1 lutego, a zakończy się 30 kwietnia. 

Przykład 2

Pracownik złożył wypowiedzenie 31 stycznia 2024 roku. Okres wypowiedzenia będzie podobny, jak w przykładzie powyżej – od 1 lutego do 30 kwietnia.

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Co w przypadku, gdy znajdziesz pracę, na której Ci zależy, ale obowiązuje Cię miesięczny lub nawet 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Możesz z obecnym pracodawcą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Takie zakończenie współpracy może mieć natychmiastowy skutek lub możesz (w porozumieniu z pracodawcą) ustalić termin zakończenia pracy. Do rozwiązania umowy za porozumieniem stron potrzebna jest dobra wola pracodawcy.

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia jest takie same, jak za czas zatrudnienia – nie może zostać obniżone.

Okres wypowiedzenia a zasady naliczania wynagrodzenia

Co z wynagrodzeniem? Przepisy jasno mówią o zachowaniu wszystkich praw pracowniczych w czasie okresu wypowiedzenia. Dotyczy to również wynagrodzenia. Dlatego pracodawca nie może w tej sytuacji obniżyć wynagrodzenia pracownikowi. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie należy się wynagrodzenie za pozostałą część okresu wypowiedzenia, kiedy już zatrudnienie ustanie.

Przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy, jak czytać pasek wynagrodzeń.

Podsumowanie

Wszystkie zasady dotyczące okresu wypowiedzenia są określone w Kodeksie pracy i są uzależnione od okresu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz przyczyny rozwiązania umowy. Warto wiedzieć, że wypowiedzenie można skrócić, jeśli dojdzie do porozumienia w tej sprawie między pracodawcą i pracownikiem.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami pracy, poradami i artykułami dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego.

  Na jaki adres mailowy chcesz otrzymywać newsletter?

  Jak mamy się do Ciebie zwracać?

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest PowerJobs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 0000254883).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez PowerJobs Sp. z o.o. zgodnie z udzielną przez Panią/ Pana zgodą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), w celu otrzymania Newslettera wydawanego przez PowerJobs Sp. z o.o.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie PowerJobs Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@powerjobs.pl . Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe są udostępniane przez PowerJobs Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z PowerJobs Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania.

  Jaki rodzaj pracy /stanowisko Cię interesuje?

  (możesz wybrać kilka)

  Stanowisko

  Jaka lokalizacja pracy będzie dla Ciebie możliwa?

  (możesz wybrać kilka)  Jaki region Polski Cię interesuje?

  Region

  Pomiń

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz e-book „Rozmowa kwalifikacyjna od A do Z”, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.

  Od zapisania się do newslettera PowerJobs dzieli Cię jeszcze tylko jeden mały krok!

  Potwierdź swój zapis i pobierz plik, klikając na link znajdujący się w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail. Jeżeli nie widzisz wiadomości, koniecznie sprawdź folder SPAM.