Artykuły

Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje.

Zwolnienie lekarskie potocznie zwane L4 (nazwa wywodzi się z dawnego oznaczenia tego formularza) od 01.12.2018 jest wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu pracownik nie musi go przynosić w ciągu 7 dni do firmy, jak to było kiedyś. Pracodawcy mogą zobaczyć L4 w systemie ZUS i na jego podstawie rozliczyć wynagrodzenie pracownika.

Przeczytaj również: Pasek wynagrodzeń pracownika tymczasowego – wszystko, co musisz wiedzieć.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywasz po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po:

  • upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę);
  • upływie 90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (umowa zlecenie);
  • udokumentowaniu 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu Twojego ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje po:
- upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (umowa o pracę);
- upływie 90 dni nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (umowa zlecenie);
- udokumentowaniu 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania ubezpieczenia chorobowego

W jaki sposób możesz udokumentować okres ubezpieczenia chorobowego? Przedstawiając:

  • świadectwa pracy (z ostatniego miejsca pracy, jeśli przerwa w zatrudnieniu była nie dłuższa niż miesiąc lub świadectwa pracy z co najmniej 10 lat pracy);
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli ukończyłeś ją w ciągu ostatnich 90 dni.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wynagrodzenia chorobowego:
- świadectwo pracy
LUB
- dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej

Sprawdź, na czyje wsparcie możesz liczyć w PowerJobs.

Okres wyczekiwania

Jeśli zachorujesz przed nabyciem prawa do wynagrodzenia chorobowego (w tak zwanym okresie wyczekiwania), wówczas Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, nie jest ona jednak płatna. Gdy jednak w trakcie trwania choroby osiągniesz wymagany czas ubezpieczenia, należy Ci się wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia nabycia uprawnienia do płatnego zwolnienia.

Przykłady:

  1. Pani Alicja podjęła pracę 1. lutego 2020. Podpisała umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Na początku kwietnia złamała nogę. Ponieważ jej okres zatrudnienia w firmie jest dłuższy niż 30 dni (18 dni lutego + 31 dni marca) przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe od początku zwolnienia lekarskiego. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, ponieważ wymagany okres ubezpieczenia osiągnęła w firmie, w której obecnie pracuje.
  2. Pan Marek rozpoczął umowę o pracę 15. grudnia 2019. Źle się poczuł i 2 stycznia 2020 poszedł do lekarza, który skierował go na zwolnienie lekarskie. Ponieważ w firmie nie minął jeszcze wymagany okres zatrudnienia, został poproszony o dostarczenie dokumentów, które uprawniałyby go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Żona pana Marka dostarczyła świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy, obejmującego okres 01.03.2019-30.11.2019. Wynagrodzenie zostało wypłacone bez opóźnień, ponieważ na czas dostarczony został dokument poświadczający ponad 30 dni ubezpieczenia, zakończone nie później niż 30 dni od zatrudnienia w nowej firmie.
  3. Pan Krzysztof zatrudnił się do pracy 8. czerwca 2020, w której pracuje na podstawie umowy o pracę. Niestety 23. czerwca zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. W nowym miejscu pracy nie osiągnął 30 dni ubezpieczenia. Pan Krzysztof przysłał nowemu pracodawcy świadectwa pracy z kopalni, gdzie był zatrudniony w latach 1990-2005. Udowodnił tym samym 10-letni okres ubezpieczenia uprawniający go do wynagrodzenia chorobowego.
  4. Pani Magda ma dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym. Jedno z nich się przeziębiło i wymagało opieki. Poszła z dzieckiem do lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie. Pani Magdzie przysługuje opieka na dziecko (wymiar takiej opieki zależy od wieku dziecka: do 60 dni w roku na dziecko do 14. roku życia lub 14 dni w roku na dziecko powyżej 14. roku życia). Pracuje w firmie od września 2019 na podstawie umowy o pracę, dziecko zachorowało w styczniu 2020. Nie musi przynosić dodatkowych dokumentów, okres ubezpieczenia w aktualnej firmie jest wystarczający do wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
  5. Kacper rozpoczął swoją pierwszą pracę 1. sierpnia 2019. Jest zatrudniony na umowę zlecenie i z jego wynagrodzenia odprowadzane są dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zachorował pod koniec września. Nie osiągnął jeszcze w firmie wymaganych 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Został poproszony o przyniesienie dokumentów uprawniających do płatnego L4. Dostarczył pracodawcy świadectwo ukończenia technikum z czerwca 2019. Ponieważ od czerwca do końca lipca nie upłynęło powyżej 90 dni, świadectwo szkolne jest wystarczające do przyznania prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Jesteś w okresie wyczekiwania? Wynagrodzenie chorobowe Ci nie przysługuje.

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące swojego zwolnienia chorobowego – nie wiesz, czy należy Ci się wynagrodzenie chorobowe lub poszukujesz informacji, jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa do tego świadczenia, skontaktuj się z naszym koordynatorem. Zapozna się z Twoją sytuacją i postara Ci się pomóc.

Zobacz także: Sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii COVID-19

Zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe – podstawowe informacje. pj article 2020.11.23

Praca a COVID-19 – zasady postępowania w przypadku zachorowania lub kwarantanny.

Dowiedz się więcej