Artykuły

Uprawnienia UDT na wózki widłowe – podstawowe informacje dla operatora

Jeśli masz doświadczenie w pracy magazynowej lub poszukujesz pracy w branży logistycznej, z pewnością zetknąłeś się z terminem uprawnień UDT. Ten rodzaj kwalifikacji ostatnio bardzo zyskuje na popularności, a coraz więcej pracodawców wymaga tych kwalifikacji od przyszłych pracowników.

W artykule wyjaśnię, czym są uprawnienia UDT, jakie urządzenia im podlegają oraz jakie są warunki uzyskania certyfikatu. Ze względu na szeroki zakres tego zagadnienia, w publikacji skupię się na uprawnieniach UDT do obsługi wózków widłowych.

Przeczytaj, na jakie zawody będzie zapotrzebowanie w 2023 roku.

Czym są uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego)?

Wózki widłowe są urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu, a ich obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji.

Na początku wyjaśnienie skrótu. UDT to Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja, której uprawnienia i zakres działalności jest zapisany w ustawie. Podstawowym aktem prawnym, określającym kompetencje tego urzędu jest Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

Ustawa o Dozorze Technicznym, poza określeniem, czym jest UDT i jakie są jego kompetencje, precyzuje także, jakie urządzenia podlegają nadzorowi UDT. Określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. Do tych urządzeń zaliczają się m.in. urządzenia transportu bliskiego. Wśród tych urządzeń można wymienić:

 • suwnice;
 • żurawie;
 • dźwigi budowlane i osobowe;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe.

W pracy magazynowej potrzebne są uprawnienia UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Wózki jezdniowe podnośnikowe – rodzaje

Wózki jezdniowe podnośnikowe to pojazdy z napędem elektrycznym lub spalinowym. Są one wykorzystywane w magazynach przy załadunkach, rozładunkach oraz transporcie towarów. Za ich pomocą umieszczane są towary w odpowiednich lokalizacjach w regałach.
Wyróżniamy 4 rodzaje wózków jezdniowych:

 • paletowe z napędem,
 • widłowe,
 • boczne,
 • przegubowe.

wyróżniamy 4 rodzaje wózków jezdniowych: paletowe z napędem, widłowe, boczne, przegubowe.

W jakiej pracy przydadzą się uprawnienia na wózek widłowy?

Zdobycie uprawnień UDT na wózki widłowe daje możliwość wykonywania pracy w charakterze operatora wózków widłowych i pracownika magazynowego, który w swoich obowiązkach ma za zadanie przewozić towar w magazynie. Magazynierzy z takimi kwalifikacjami mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie oraz większą liczbę ofert pracy.

Szukasz pracy w logistyce? Sprawdź najnowsze oferty w PolsceNiemczech!

Jak zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe?

Zdobycie uprawnień UDT na wózki widłowe nie jest procesem skomplikowanym, ale wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim, kandydat na operatora wózka widłowego musi ukończyć kurs prowadzony przez jednostkę szkoleniową posiadającą akredytację UDT. Koszt takiego kursu może się różnić w zależności od miejsca i firmy szkoleniowej, ale zazwyczaj oscyluje w granicach 500-1000 zł.

Kurs kończy się egzaminem przy udziale komisji egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 15 pytań dotyczących obsługi wózków widłowych, zasad bezpieczeństwa, a także przepisów prawnych związanych z dozorem technicznym. Część praktyczna polega na zaprezentowaniu umiejętności obsługi wózka widłowego. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień UDT.

Imienne uprawnienia na wózek widłowy – przed zmianą przepisów

Jeszcze do niedawna zdobycie uprawnień pozwalających na kierowanie wózkiem widłowym nie wymagało zdawania państwowego egzaminu. Wystarczyło odbyć szkolenie, prowadzone najczęściej przez kierownika magazynu lub zakładu. Takie imienne zezwolenia obowiązywały wyłącznie w miejscu pracy na czas trwania umowy.

Po zmianie przepisów w 2018 roku, możliwe jest zdobycie uprawnień na wózki widłowe tylko poprzez zdanie egzaminu państwowego UDT.

Czy można jeździć wózkiem widłowym bez uprawnień UDT?

Posiadacze imiennych uprawnień na wózki widłowe mogą nadal operować tymi pojazdami, ale muszą liczyć się z koniecznością przystąpienia do państwowego egzaminu UDT, jeśli chcą nadal pracować na stanowisku operatora wózka widłowego. Ważność dotychczasowych kwalifikacji jest zależna od daty ich uzyskania. Zgodnie z przepisami, uprawnienia są ważne:

 • do 31 grudnia 2023 r. (uprawnienia uzyskane do 31 grudnia 2004 r.)
 • do 31 grudnia 2026 r. (uprawnienia uzyskane do 31 grudnia 2014 r.)
 • do 31 grudnia 2027 r. (uprawnienia uzyskane od 1 stycznia 2015 r.)

Od 1 stycznia 2028 r. każda osoba obsługująca wózek widłowy będzie musiała mieć uprawnienia UDT.

Naruszenie przepisów dotyczących obsługi wózków widłowych bez odpowiednich uprawnień może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W Polsce, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, obsługa wózków widłowych bez wymaganych uprawnień jest nielegalna i może skutkować nałożeniem grzywny na osobę naruszającą przepisy, a nawet na pracodawcę, który pozwolił na taką sytuację.

Ponadto, w przypadku wypadku na stanowisku pracy, brak wymaganych uprawnień może prowadzić do utraty prawa do odszkodowania lub zasiłku. W najgorszym przypadku, jeśli w wyniku naruszenia przepisów dojdzie do poważnego wypadku, osoba obsługująca wózek widłowy bez uprawnień może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Dlatego tak ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów dotyczących obsługi wózków widłowych i posiadać odpowiednie uprawnienia UDT.

Myślisz o pracy w magazynie w Niemczech? Przeczytaj wywiad: Zalety pracy za granicą dla par

Termin ważności uprawnień na wózki widłowe

Od 1 czerwca 2019 r. wszystkie wydawane uprawnienia na wózki widłowe są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat. Termin ważności jest zależny od rodzaju pojazdów:

 • 5-letni termin ważności uprawnień dotyczy wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem z wysięgnikiem oraz możliwością unoszenia operatora z ładunkiem,
 • 10-letni termin ważności dotyczy uprawnień na ten sam rodzaj pojazdów, ale bez możliwości unoszenia operatora z ładunkiem.

Uprawnienia UDT są terminowe. Ich ważność wynosi 5 lub 10 lat

Przedłużenie terminu ważności uprawnień UDT

Uprawnienia UDT można przedłużyć bezpłatnie. Taki wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Należy do niego dołączyć oświadczenie o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat minimum przez 3 lata pracowałeś, obsługując wózek widłowy. W przypadku braku przedłużenia uprawnień, operator nie ma prawa obsługiwać wózka widłowego.

Zobacz także: CV pracownika fizycznego – wskazówki i porady praktyczne

Egzamin UDT na wózki jezdniowe

Egzamin UDT składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej egzaminowany wypełnia test, składający się 15 pytań. Bazę pytań można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Część praktyczna składa się z dwóch etapów – pytanie egzaminatora oraz wykonanie zadanego manewru wózkiem widłowym. Na stronie Urzędu można również zapoznać się z opisem zagadnień i manewrów.

Egzamin UDT składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Ile kosztuje egzamin UDT na wózki widłowe?

Koszt egzaminu jest zależny od tego, na jaką kategorię wózka widłowego chcesz uzyskać uprawnienia.

Możliwe są dwie kategorie:

 • wyższa –  uprawnia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • niższa – obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, które wcześniej zaliczały się do kategorii II WJO (np. wózki czołowe, podestowe, boczne) i III WJO (np. wózki prowadzone).

Cena za kurs i egzamin jest zależna od powyższych kategorii. Koszt wyrobienia uprawnień „wyższych” wynosi 950 zł, a „niższych” 800 zł. W cenie zawarte jest szkolenie, egzamin, a także materiały szkoleniowe i obsługa formalności związanych z egzaminem. Warto zaznaczyć, że koszt egzaminu może ulec zmianie.

Egzamin UDT ze szkoleniem to wydatek od 800 do 950 zł

Jak sprawdzić online czy ma się uprawnienia UDT?

Aby sprawdzić online, czy posiadasz uprawnienia UDT, musisz skorzystać z portalu eUDT, który jest internetowym portalem Urzędu Dozoru Technicznego. Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić:

 1. Wejdź na stronę eUDT.
 2. Zaloguj się na swoje konto. Jeżeli nie posiadasz konta, musisz je najpierw założyć.
 3. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę 'Moje Uprawnienia’.
 4. Wybierz uprawnienie, którego ważność chcesz sprawdzić.

Jeżeli chcesz wysłać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, musisz to zrobić poprzez portal eUDT. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się na swoje konto na portalu eUDT.
 2. Wejdź w zakładkę 'Wnioski’ i wybierz 'Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji’.
 3. Wypełnij formularz elektroniczny, podpisz profilem zaufanym i wyślij do UDT.
 4. Po wysłaniu wniosku możesz od razu pobrać elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Pamiętaj, że w bazie UDT online (e-UDT) dostępne są tylko te uprawnienia, które zostały wydane w postaci plastikowej karty. Jeżeli posiadasz starsze uprawnienia, które nie zostały wydane w tej formie, mogą one nie być widoczne w systemie e-UDT. W takim przypadku, skontaktuj się bezpośrednio z UDT.

Podsumowanie

Uprawnienia UDT są niezbędne, jeśli chcesz pracować jako operator wózka widłowego. Warto uzyskać takie kwalifikacje, by mieć możliwość lepszego wynagrodzenia oraz dostęp do większej liczby ofert pracy w branży logistycznej. Posiadanie uprawnień UDT to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

FAQ:

Jakie są zasady konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu?

Konserwacja takich urządzeń musi być przeprowadzana zgodnie z normami określonymi przez UDT. Operator powinien znać zakres obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, co jest potwierdzane przez zaświadczenie kwalifikacyjne.

Jakie są korzyści z posiadania zaświadczenia UDT do obsługi urządzeń?

Posiadanie zaświadczenia UDT do obsługi urządzeń umożliwia pracę na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, np. obsługa wózków widłowych. Może to znacznie zwiększyć przeciętne wynagrodzenie operatora.

Czy wszyscy operatorzy muszą posiadać uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia każdy operator wózków widłowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez komisję UDT.

Jak uzyskać uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych?

Uprawnienia te można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu UDT i zdanym egzaminie przed komisją UDT. Kurs obejmuje teorię i praktykę, a egzamin składa się z testu pisemnego i części praktycznej.

Czy kursy UDT na wózki widłowe są dostępne dla wszystkich operatorów?

Tak, kursy UDT na wózki widłowe są dostępne dla wszystkich operatorów, niezależnie od doświadczenia czy wieku. Ważne jest jednak, aby przed przystąpieniem do kursu zapoznać się z wymogami i przepisami.

Czy uprawnienia UDT na wózki widłowe wydane w 2023 roku będą ważne w 2024 roku?

Wydane uprawnienia UDT na wózki widłowe są ważne przez określony czas, który jest zaznaczony na zaświadczeniu. Jeśli uprawnienia zostały wydane w 2023 roku, będą ważne także w 2024, o ile nie upłynął okres ich ważności.

Co zrobić w przypadku utraty zaświadczenia o uprawnieniach UDT?

W przypadku utraty zaświadczenia o uprawnieniach UDT, należy zgłosić ten fakt do komisji UDT, która wydała to zaświadczenie. Następnie komisja przeprowadza postępowanie mające na celu potwierdzenie posiadania przez operatora wymaganych kwalifikacji i możliwość wydania duplikatu zaświadczenia.

Uprawnienia UDT na wózki widłowe – podstawowe informacje dla operatora pj article 2021.09.29

Praca tymczasowa – co powinieneś wiedzieć?

Przeczytaj