Artykuły

Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji?

Czy muszę mieć odprowadzony podatek od osób fizycznych we Francji, mimo że jestem zatrudniony w oparciu o polską umowę o pracę? Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji? Te pytania są często zadawane przez kandydatów i pracowników zatrudnionych przez naszą agencję. Podleganie pod francuski urząd skarbowy jest koniecznością, gdy wykonujemy pracę w tym kraju. Wszystkim osobom fizycznym zobowiązanym do składania we Francji deklaracji podatkowej francuskie organy podatkowe nadają numer NIF, czyli numer identyfikacji podatkowej (Numéro d’Identification Fiscale). Jest on nadawany przy rejestracji danej osoby w bazie danych administracji podatkowej.

Osobom pracującym we Francji organy podatkowe nadają numer NIF (Numéro d’Identification Fiscale)

Podatek dochodowy we Francji

Pracując jako pracownik tymczasowy trzeba mieć świadomość, że w Republice Francuskiej odprowadzany jest tak zwany francuski podatek u źródła (PAS). Oznacza to, że w przypadku wynagrodzeń otrzymanych na podstawie umowy o pracę, pracodawca pobiera podatek u źródła i przekazuje kwotę pobranego podatku urzędowi skarbowemu. Dlatego, odpowiadając na liczne pytania informujemy, że podatek we Francji jest odprowadzany również od osób zatrudnionych na polskiej umowie o pracę tymczasową, którą proponuje PowerJobs.

Kwota wolna od podatku? Francja co roku ustala limit kwoty, do wysokości którego nie trzeba płacić podatku od uzyskanego dochodu.

We Francji co roku jest ustalany limit kwoty wolnej od podatku.

Chcesz pracować we Francji? Dołącz do grupy Praca we Francji na Facebooku i śledź najnowsze oferty!

Podatek dochodowy we Francji – formalności w Polsce

Dochód uzyskany za granicą i opodatkowany we Francji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce i w tym przypadku stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Nie oznacza to jednak, że pracownik jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania rocznego do polskiego urzędu skarbowego, bowiem dochód uzyskany za granicą (np. we Francji) jest brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny w Polsce.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

  • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
  • pracownik będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć rozliczenie PIT z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przeczytaj artykuł: Jak znaleźć pracę za granicą.

Dokumenty, terminy, opłaty

Do końca lutego każdego roku do pracowników wysyłany jest druk PIT 11. W roku 2020 w lutym została rozesłana również francuska nota informacyjna, na podstawie której możliwe jest złożenie zeznania rocznego w urzędzie francuskim.

PowerJobs chcąc ułatwić swoim pracownikom delegowanym formalności związane z rozliczeniem podatku dochodowego, podjął współpracę z zagranicznym biurem podatkowym, które dokona złożenia zeznania w odpowiednim urzędzie skarbowym. Aby tak się stało, w styczniu następującym po roku, którego dotyczy rozliczenie roczne, pracownik powinien dostarczyć do nas wypełniony, przygotowany przez nas corocznie druk pełnomocnictwa, w którym wyznaczy reprezentanta we Francji.

Pytając o druk można zapytać też o cenę usługi rozliczenia, która jest uzależniona od stopnia skomplikowania danego rozliczenia. Cena usługi wynosi około 700zł. W przypadku, gdy osoba rozliczająca się osiągnęła dochody we Francji z kilku źródeł, aby dokonanie rozliczenia było możliwe, oprócz wypełnionych druków konieczne jest także dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozliczenia od innych pracodawców (dokumentu o osiągniętych przychodach i ilościach dni oddelegowania w danych miesiącach rozliczeniowych).

Druk upoważnia reprezentanta we Francji do:

  • stworzenia spersonalizowanego konta na stronie Urzędu Skarbowego (jeśli konto nie zostało wcześniej utworzone),
  • sporządzenia i podpisania deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych za dany rok,
  • otrzymywania od francuskiej administracji podatkowej wszelkiej korespondencji podatkowej.

Chęć rozliczeniu podatku francuskiego należy zgłosić do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

Pracowałeś we Francji? Pamiętaj o rozliczeniu się z podatku odprowadzonego w tym kraju. | Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji.

Zobacz także: Co zabrać na wyjazd do pracy za granicę?

Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji – podsumowanie

Podatek dochodowy i jego rozliczenie jest obowiązkiem każdego podatnika – także w przypadku, gdy praca była wykonywana za granicą, np. we Francji. Ze względu na częstą złożoność sprawy, radzimy nie odkładać zeznania podatkowego na ostatnią chwilę i kontakt z urzędem podatkowym już po otrzymaniu odpowiednich dokumentów od pracodawcy.

Jak rozliczyć się z podatku odprowadzonego we Francji? pj article 2020.03.25

Pasek wynagrodzeń pracownika delegowanego – wszystko, co musisz wiedzieć

Czytaj artykuł