Artykuły

Jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Temat prawidłowego wyliczania okresu wypowiedzenia i długości jego trwania interesuje każdego, kto planuje zmienić pracę lub został zwolniony przez pracodawcę. Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia, od którego dnia zaczyna się liczyć jego bieg i czy za ten czas należy się wynagrodzenie – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Okres wypowiedzenia – podstawowe informacje

Okres wypowiedzenia to czas od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcy) do momentu zakończenia współpracy. To, jaka jest długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie i rodzaju zawartej umowy o pracę. Przepisy określające zasady dotyczące czasu trwania i liczenia terminu rozpoczęcia okresu wypowiedzenia reguluje Kodeks pracy.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie i rodzaju zawartej umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia a formy zatrudnienia

W jakich formach zatrudnienia obowiązuje okres wypowiedzenia? Dotyczy to umów o pracę:

 • umowy na okres próbny,
 • umowy na czas określony,
 • umowy na czas nieokreślony,
 • umowy na zastępstwo,
 • umowy o pracę tymczasową.

UWAGA! Okres wypowiedzenia nie dotyczy umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia), chyba że w umowie zawarto taki zapis.

Zobacz także: Umowa o pracę tymczasową – wszystko, co trzeba wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Umowa zawarta na okres próbny jest często pierwszą umową podpisywaną między pracownikiem a pracodawcą. Może być zawarta na czas do 3 miesięcy. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na czas do 2 tygodni,
 • tydzień, jeśli umowa została zawarta na czas powyżej 2 tygodni,
 • dwa tygodnie, jeśli umowa została zawarta na czas 3 miesięcy.

Długość okresu wypowiedzenia na umowie na czas określony i nieokreślony

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy na czas określony Kodeks pracy przewiduje:

 • 2 tygodnie okresu wypowiedzenia dla czasu zatrudnienia do 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia dla zatrudnienia powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące okresu wypowiedzenia dla zatrudnienia trwającego powyżej 3 lat.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony
•	2 tygodnie | zatrudnienie do 6 miesięcy
•	1 miesiąc | zatrudnienie powyżej 6 miesięcy
•	3 miesiące | zatrudnienia trwające powyżej 3 lat

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo

W przypadku tego rodzaju umowy o pracę obowiązują te same okresy wypowiedzenia jak w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony. Tu również długość wypowiedzenia jest zależna od stażu pracy w danej firmie.

Okres wypowiedzenia w umowie o pracę tymczasową

Podobnie jak w przypadku umów o pracę, okres wypowiedzenia w umowie o pracę tymczasową jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia w danej firmie i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa została zawarta na czas do 14 dni,
 • tydzień, jeśli umowa została zawarta na czas powyżej 14 dni.

Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia? Poznaj 10 kluczowych różnic!

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Należy podkreślić, że dzień złożenia wypowiedzenia nie jest jednoznaczny z faktem, że od tego dnia liczy się bieg wypowiedzenia. Wszystko zależy od tego, jaki obowiązuje Cię okres wypowiedzenia – czy jest liczony w dniach, tygodniach lub też miesiącach. Poniżej znajdziesz wszystkie dostępne możliwości wraz z przykładami.

Jak liczy się okres wypowiedzenia liczony w dniach?

Jeśli obowiązuje Cię 3-dniowy okres wypowiedzenia, jego bieg zaczyna liczyć się od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. Przy obliczeniu pod uwagę bierze się dni robocze (dni pracy pracownika).  

Przykład 1

Pracownik wypowiedział umowę o pracę na okres próbny po 10 dniach od zatrudnienia. Wypowiedzenie złożył 2 stycznia 2024 roku. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się kolejnego dnia, czyli 3 stycznia. Ostatnim dzień wypowiedzenia i jednocześnie umowy będzie piątek 5 stycznia.

Przykład 2

Pracownik po 5 dniach pracy wypowiedział umowę o pracę tymczasową (umowa była zawarta na 14 dni). Wypowiedzenie zostało złożone w piątek 12 stycznia. Ponieważ zgodnie z grafikiem pracownika sobota 13.01 jest pracująca, wlicza się ona do okresu wypowiedzenia i jest pierwszym dniem wypowiedzenia. Niedziela, jako dzień wolny, nie liczy się do okresu wypowiedzenia. Współpraca kończy się 3 dnia okresu wypowiedzenia, czyli we wtorek 16.01.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

W przypadku umowy o pracę, gdzie wypowiedzenie wynosi tydzień lub dwa tygodnie, okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszej soboty występującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Zasada liczenia biegu wypowiedzenia od soboty obowiązuje niezależnie od dnia tygodnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Zatrudnienie kończy się w następną sobotę (w przypadku tygodniowego wypowiedzenia) lub w kolejną sobotę (w przypadku 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia).

Przykład 1

Pracownik złożył wypowiedzenie we wtorek 9 stycznia 2024 r. Obowiązuje go tygodniowe wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia zaczyna w sobotę 13 stycznia i kończy się w sobotę 20 stycznia.

Przykład 2

Pracownik przedstawił pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w czwartek 18 stycznia 2024 r. Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w sobotę 20 stycznia. Okres wypowiedzenia kończy się 3 lutego.

Miesięczny okres wypowiedzenia

Miesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. W tym przypadku okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca.

Przykład 1

Pracownik, którego obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, złożył wypowiedzenie 17 stycznia 2024 roku. Wypowiedzenie rozpocznie swój bieg 1 lutego. Współpraca (i tym samym wypowiedzenie) zakończy się z dniem 29 lutego.

Przykład 2

Pracownik złożył wypowiedzenie 31 stycznia. Okres wypowiedzenia będzie trwał od 1 lutego do 29 lutego.

3-miesięczny okres wypowiedzenia

Bieg okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach liczy się podobnie, jak w przypadku miesięcznego wypowiedzenia. Niezależnie od dnia złożenia wypowiedzenia, wypowiedzenie liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca i kończy ostatniego dnia 3 miesiąca.

Przykład 1

Pracownik złożył wypowiedzenie 25 stycznia 2024 roku. Okres wypowiedzenia rozpocznie się 1 lutego, a zakończy się 30 kwietnia. 

Przykład 2

Pracownik złożył wypowiedzenie 31 stycznia 2024 roku. Okres wypowiedzenia będzie podobny, jak w przykładzie powyżej – od 1 lutego do 30 kwietnia.

Jak skrócić okres wypowiedzenia?

Co w przypadku, gdy znajdziesz pracę, na której Ci zależy, ale obowiązuje Cię miesięczny lub nawet 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Możesz z obecnym pracodawcą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Takie zakończenie współpracy może mieć natychmiastowy skutek lub możesz (w porozumieniu z pracodawcą) ustalić termin zakończenia pracy. Do rozwiązania umowy za porozumieniem stron potrzebna jest dobra wola pracodawcy.

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia jest takie same, jak za czas zatrudnienia – nie może zostać obniżone.

Okres wypowiedzenia a zasady naliczania wynagrodzenia

Co z wynagrodzeniem? Przepisy jasno mówią o zachowaniu wszystkich praw pracowniczych w czasie okresu wypowiedzenia. Dotyczy to również wynagrodzenia. Dlatego pracodawca nie może w tej sytuacji obniżyć wynagrodzenia pracownikowi. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie należy się wynagrodzenie za pozostałą część okresu wypowiedzenia, kiedy już zatrudnienie ustanie.

Przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy, jak czytać pasek wynagrodzeń.

Podsumowanie

Wszystkie zasady dotyczące okresu wypowiedzenia są określone w Kodeksie pracy i są uzależnione od okresu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz przyczyny rozwiązania umowy. Warto wiedzieć, że wypowiedzenie można skrócić, jeśli dojdzie do porozumienia w tej sprawie między pracodawcą i pracownikiem.