Program poleceń pracowników

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Pomóż znajomym znaleźć pracę i zgarnij nagrodę w ramach programu poleceń PowerBonus.

  Dane osoby polecającej

  Oświadczam, że posiadam zgodę osoby polecanej na udostępnienie jego danych osobowych wskazanych powyżej w celu udziału w programie PowerBonus (wymagane).
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu PowerBonus oraz akceptuję jego treść (wymagane).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PowerJobs Sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanych powyżej na potrzeby udziału w programie PowerBonus (wymagane).

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Pokaż więcej

  Dane osoby polecanej

  Oświadczam, że posiadam zgodę osoby polecanej na udostępnienie jego danych osobowych wskazanych powyżej w celu udziału w programie PowerBonus (wymagane).
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu PowerBonus oraz akceptuję jego treść (wymagane).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez moich danych osobowych wskazanych powyżej na potrzeby udziału w programie PowerBonus (wymagane).

  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Pokaż więcej