English version
French version
Deutsch wersion
Jesteś tutaj: Powerjobs /Dla pracodawcy

Informacje dla pracodawcy

Odpowiednio dobrany i zmotywowany personel jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Dla nas priorytetem jest zaproponowanie naszym Klientom usług, które wspomagają optymalizację procesów w zarządzaniu zasobami ludzkimi mających na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy.

Współpraca z Agencją Pracy PowerJobs daje szereg korzyści takich jak :

Dodatkowo, naszym Klientom gwarantujemy :


praca produkcja śląskPraca tymczasowa

Praca tymczasowa, zwana również wynajmem personelu bądź leasingiem pracowniczym, jest specyficzną formą zatrudnienia polegającą na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez określony czas, pracy o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Zakłada ona obecność trzech podmiotów : pracownika tymczasowego, pracodawcy użytkownika oraz agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy jest formalnie zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która deleguje go do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika sprawującego nad nim kierownictwo i nadzór.

Zatrudnienie pracowników tymczasowych w Agencji Pracy PowerJobs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.


praca śląskieOutsourcing procesów

Outsourcing procesów jest inną formą wynajmu personelu. Polega on na zleceniu agencji pracy tymczasowej przez klienta realizacji konkretnego procesu lub jego elementów w celu podniesienia efektywności. Za jej efekty agencja ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonanie przyjętego zlecenia następuje przy wykorzystaniu personelu agencji, która kieruje go do wykonania danej pracy, zarządza nim oraz rozlicza.

Takie rozwiązanie przynosi wymierne efekty są to:

Agencja Pracy PowerJobs realizuje usługi outsourcingu w następujących procesach:


Doradztwo personalne

praca katowice

Kolejną grupą specjalistycznych usług HR w ofercie Agencji Pracy PowerJobs jest doradztwo personalne. Naszym celem jest również wsparcie naszych klientów w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników stałych. Oferujemy ponadto możliwość przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych i stworzenia systemów motywacyjnych. Nasi doświadczeni doradcy personalni przykładają szczególną staranność do analizy potrzeb rekrutacyjnych klienta, która następnie determinuje wybór narzędzi pozyskania kandydata. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy mogą określać sami model współpracy w zależności od ich potrzeb oraz budżetu.

Za efekty naszej pracy ponosimy pełną odpowiedzialność. Naszym klientom zapewniamy okres gwarancyjny od 1 do 6 miesięcy, który ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki projektu rekrutacyjnego.

Usługi doradztwa personalnego to oszczędność czasu i zmniejszenie zaangażowania pracodawcy do niezbędnego minimum.