Artykuły

Sezon wakacyjny a praca tymczasowa

Sezon wakacyjny to dla wielu firm czas dodatkowych wyzwań. W zależności od branży może to być między innymi zwiększona liczba zamówień lub większe zapotrzebowanie na usługi – jak np. w branży spożywczej czy hotelarstwie. Są też sektory, dla których jest to naturalny czas szczytów produkcyjnych, jak branża rolno-spożywcza.

Wszystko to powoduje, że przedsiębiorcy – zwłaszcza w okresie wakacyjnych urlopów – rozglądają się nerwowo za dodatkową parą rąk chętnych do pracy. Co wtedy zrobić?

Organizacja pracy w sezonie wakacyjnym

W sezonie wakacyjno-urlopowym, połączonym ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników w firmie, ważną kwestią jest precyzyjne i umiejętne zorganizowanie pracy. Niewłaściwe zarządzanie pracą w tym okresie może prowadzić nie tylko do problemów z wywiązywaniem się z umów z klientami i obniżeniem ogólnej jakości dostarczanych usług czy produktów, ale także do konfliktów wewnątrz firmy i niezadowolenia pracowników (np. gdy pojawia się konieczność pracy w godzinach nadliczbowych lub w weekendy).

Zatem, co należy zrobić, aby czas wakacji nie wywrócił do góry nogami firmy, pracy i zamówień?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dostęp do dodatkowych zasobów pracowniczych na wypadek braków kadrowych lub niespodziewanego wzrostu zamówień. Niestety bieżące zadania w prowadzeniu biznesu sprawiają, że często plan awaryjny nie powstaje na czas, a kiedy w firmie pojawiają się niespodziewane wyzwania, istnieje duże ryzyko, że zabraknie rąk do pracy.

Nie jest to oczywiście jeszcze sytuacja bez wyjścia. Szybkim i bezpiecznym rozwiązaniem w takich warunkach będzie zatrudnienie pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej lub skorzystanie z outsourcingu. Dzięki tym rozwiązaniom firma ma w zanadrzu zweryfikowanych pracowników, którzy w razie potrzeby będą mogli wspomóc prawidłowe działanie firmy.

Praca tymczasowa w sezonie urlopowym

Praca tymczasowa to zatrudnienie pracownika o okresowym charakterze – przejściowym, sezonowym lub doraźnym i może trwać od kilku godzin do 18 miesięcy. Istota pracy tymczasowej to trójstronny układ:

 • agencja pracy tymczasowej
 • pracownik tymczasowy
 • klient, czyli pracodawca użytkownik

Pracodawca zleca agencji pracy dostarczenie pracownika o właściwych kwalifikacjach w celu wykonania uzgodnionych zadań w określonym czasie. Pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej podpisują odpowiednią umowę, określającą szczegóły współpracy. Zadaniem agencji są działania rekrutacyjne lub wyszukanie odpowiedniego kandydata w swojej bazie, a następnie zatrudnienie go i oddelegowanie do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, pod jego bezpośrednim kierownictwem. Wszystkie obowiązki kadrowo-płacowe w stosunku do pracownika tymczasowego spoczywają na agencji pracy, która jest jego formalnym pracodawcą.

Korzyści z zatrudniania pracowników tymczasowych

 1. Kontrola kosztów – korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego to możliwość szybkiego reagowania na koszty generowane przez przerost zatrudnienia.
 2. Elastyczność – zatrudnienie pracownika tymczasowego to możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację w przedsiębiorstwie czy na rynku.
 3. Łatwa weryfikacja – czasowe zatrudnienie pracownika na danym stanowisku daje możliwość oceny, czy powinno być ono obsadzone na stałe, czy też nie jest ono niezbędne.
 4. Pozyskiwanie sprawdzonych pracowników – możliwość przejęcia wyróżniających się pracowników do swoich struktur po uzgodnionym z agencją okresie współpracy z danym pracownikiem tymczasowym.
 5. Szybkie efekty pracy – pracownicy tymczasowi przyzwyczajeni są do pracy w danym zespole przez krótki czas, w związku z czym od pierwszych dni pracują z pełnym zaangażowaniem, by w możliwie jak najkrótszym czasie zrealizować zlecone zadania.
 6. Krótszy proces rekrutacyjny – specyfika pracy sezonowej powoduje, że podczas rekrutacji uwagę zwracamy przede wszystkim na konkretne umiejętności i cechy oraz nastawienie do pracy, priorytetem jest bowiem osiągnięcie określonego celu. Ułatwia to rekrutację i przyspiesza czas pozyskania odpowiedniego pracownika.
 7. Świeże spojrzenie – wieloletnia współpraca tego samego zespołu może sprawić, że z czasem pracownicy przestaną zauważać, iż coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Świeże spojrzenie pracownika tymczasowego może zaowocować dostrzeżeniem słabych stron oraz wieloma nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami.

Outsourcing procesów w sezonie urlopowym

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu agencji pracy zadań, projektów czy procesów, które nie stanowią kluczowego celu działania firmy, a są absorbujące czasowo. Przykładowo w obszarach działań kadrowo-płacowych, administracyjnych i organizacyjnych.

Korzyści z outsourcingu procesów

 1. Oszczędności finansowe – korzystanie z usług zewnętrznych jest bardziej korzystne od tworzenia i utrzymywania własnych zespołów pracowników.
 2. Jakość – usługodawca dąży do realizacji usług na możliwie wysokim poziomie, co wynika ze zobowiązań w umowie z klientem.
 3. Oszczędność czasu – klient nie musi przeprowadzać rekrutacji pracowników i nie jest obciążony kwestiami bezpośrednio związanymi z zatrudnianiem pracowników. Za te procesy odpowiada zewnętrzny usługodawca.
 4. Elastyczność – outsourcing jest wykorzystywany również wtedy, gdy pracownik jest potrzebny, ale nie jest wymagana jego obecność w pełnym wymiarze czasu pracy. Wówczas łatwiej skorzystać z usług zewnętrznego podmiotu niż tworzyć stanowisko pracy.

Oczywiście, outsourcing niesie ze sobą zagrożenia w przypadku wyboru nieodpowiedniego zewnętrznego usługodawcy (firmy bez doświadczenia w tego typu usługach), co może przekładać się na jakość wykonywania powierzonych usług. Dlatego bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu wyeliminujemy ryzyko konieczności podejmowania decyzji pod presją czasu.

Sezon wakacyjny a praca tymczasowa pj article 2020.09.24

Outsourcing a praca tymczasowa

Dowiedz się więcej

Jak to wygląda w praktyce?

W sezonie letnim wsparcie agencji pracy tymczasowej może okazać się panaceum na problemy z organizacją pracy związane z urlopami, demotywacją pracowników, spadkiem efektywności czy wzmożoną produkcją. Idealnym potwierdzeniem jest przykład jednego z naszych dużych klientów, zajmujących się produkcją soków, który szczególnie w sezonie letnim odczuwa problemy z dostępnością pracowników. Jako PowerJobs od wielu lat stale wspieramy firmę. Jest to jednak szczególnie istotne w okresie sezonowego wzrostu zamówień (czyli od początku kwietnia do końca września) – wówczas odpowiadamy za przejmowanie części procesów w ramach outsourcingu, jak również dostarczamy pracowników tymczasowych. Dzięki temu rozwiązaniu klient nie musi martwić się o braki kadrowe oraz opóźnienia w realizacji zamówień i jest postrzegany jako rzetelny partner w oczach swoich klientów.

Przeczytaj także: Zatrudnianie pracowników tymczasowych w pigułce